Indledning
Rasmus Poulsen ”Bor her” er en god beskrivelse af, hvordan vi kan være anderledes, og stadig bo i samme samfund. I sangen beskriver Rasmus, hvordan folk accepterer hinanden.

Vi kender all det med at komme fra forskellige samfund, og kulturer, med forskellige traditioner, og måder at gøre tingene på. For eksempel er der rimelig stor forskel på den måde en kristen, og muslim, lever.

Der er forskellige forhold, man skal leve under, med forskellige traditioner. Samtidig er der også forskel på om man bor på landet, eller kommer fra byområder.

Som et eksempel kan jeg bruge min lillesøsters, skole. Da skolen i Toreby skole lukkede, blev der debatteret meget om hvorvidt det var Sundby, skole eller Toreby skole der skulle lukkes.

Uddrag
R.P er i den grad jamer, da han ikke prøver at svine nogen til, samt ikke prøver at spille smart. Selve sangen passer også perfekt til genren.

Hvis man kigger på Amerikanske rappere så som 2pac eller The Notarius B.I.G, så er de kendt for at lave musik som passer til alle tre genre, men hvis du sammenligner deres ”jamer sange” med ”Bor her” så passer det rigtig godt sammen, både med rim, flow og beat.

Teksten starter med omkvædet efterfulgt af fire strofer, hvor efter der kommer et omkvæd igen, efterfulgt af tre strofer og så et omkvæd til sidst. Så tre gange omkvæd og syv strofer. Teksten byder også på mange former for rim, her iblandt: (Indrim, enderim, og lydrim)

Alle de livstrætte typer her vil have bodega, ikke flere cafeer.
strofe 1 - linje 5 Indrim.

Men der er ikke plads til stikker, i nord-skudsikker.
strofe 1 - linje 8 Indrim.

Og hørt om tung hash henne på Hulgårds plads.
strofe 7 - linje 4 Indrim.

Det er ikke så smart endnu. Det er stadig lokalt. Og internationalt. Sjollere tror, det er gået galt.
strofe 2 - linje 3-4 Indrim og Enderim.

---

Lige som i næsten alle andre Danske musik tekster låner R.P ord fra det udenlandske. Nogle af de or er f.eks. (Fucking, Pole-Dance, Clean House og Hi-life)

Jeg vil beskrive hans låne ord som noget der ligger, tætter på den sociolekt end hvad det ligger på kronolekt. De ord han bruger, ville en ”normal” familie måske ikke bruge på samme måde som han

bruger, nu hvor han lever i et miljø hvor givende ting finder sted. Nu hvor han er en del af Hiphop chemmunityed ville jeg tro at det også er mere normalt at tale lidt mere street

end hvis du var en 43-årig mand, som arbejdede som skolelærer. Samtidig kan man høre han har lidt jysk accent, som passer godt til hans dialekt.

For at få teksten til at være mere realistisk og troværdig bruger R.P en række retoriske virkemidler. Såsom Metaforer, Emotiver, Tretrinsraketten, og Hyperbel.

Metaforer er med til at gøre teksten mere sanselig og gør det nemmere for læseren at forestille sig hvad teksten handler om, som for eksempel:

”Stenede typer på gaden. Gang i en masse jeg ikke ved en skid om. Og inde i en af kasserne, der tændes der op for nogle pinde, og laves en tuner om hvor vi er henne”