Problemformulering
17.1 Balancekunst
Betalingsbalancen er Danmarks regnskab over for udlandet. I denne opgave ser vi på forskellige hændelser, som påvirker betalingsbalancens løbende poster. Du skal mere præcist angive hvilke delbalancer (poster), der bliver påvirket af den enkelte hændelse.

17.2 Konkurrenceevne
Hvordan påvirkes konkurrenceevnen af disse hændelser:

a. På grund af gode tider på det danske arbejdsmarked, så aftales der lønstigninger på 4 pct. om året, hvilket er markant højere end lønstigningerne i Tyskland og Sverige, hvor lønstigningerne typisk ligger på 2-3 pct. om året.
b. Den danske krone styrkes (bliver dyrere) over for den amerikanske dollar som følge af den amerikanske præsidents mislykkede økonomiske politik.
c. Regeringen pålægger gymnasier og universiteter voldsomme besparelser, fordi man er bekymret for, at statsunderskuddet bliver for stort.
d. Flere og flere danske virksomheder investerer i robotteknologi, og det viser sig, at Danmark nu er førende på dette felt.
e. Afgiften på benzin sættes op.

17.3 Løn som forskyldt
Nævn et par af de lande, som har et højt lønniveau. Nævn ligeledes et par lande med lavt lønniveau.
Umiddelbart skulle man tro, at det er billigt at få fremstillet varer i de lande, hvor lønningerne er lave. Hvad kan imidlertid opveje de lave lønninger?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
a. En dansk familie køber euro med henblik på en ferie i Grækenland til sommer.
Det påvirker Rejsebalancen, da det drejer sig om en families ferie i Grækenland.

b. Vestas sælger vindmøller til et skotsk energiselskab og modtager en betaling på 80 mio. britiske punds.
Her er det handelsbalancen der påvirkes, da det er en dansk virksomhed som eksporterer vare til udlandet.

c. En dansk spiludvikler med basis i Silicon Valley i Californien sender en del af sin løn hjem til Danmark.
Det bliver set som aflønning af ansatte. Det ser du ved, at den danske spiludvikler sender en del af sin løn hjem til Danmark, hvor det så bliver registreret.

d. En dansk aktieinvestor får som udbytte udbetalt på sine amerikanske Tesla-aktier.
Det går ind under posten formueindkomst. Det ses bl.a. ved, at den udenlandske virksomhed sender deres udbytte hjem til den danske aktieinvestor.

e. Importøren af Renault biler betaler den franske bilproducent 24 mio. euro som betaling for en sending biler.
Det går ind under søtransport. Da det tager udgangspunkt i transportering af udenlandske vare.