Indholdsfortegnelse
Del 1
1. Hvordan forholder danskerne sig generelt til velfærdsstaten?

2. Hvad betyder ”den nye værdi-politiske venstre/højre dimension” og hvilke politiske emner/mærkesager er i fokus her?

3. Hvilke emner er særlige vigtige for os at bruge penge på og hvilke er ikke. Brug tabel 12.1 og forklar udviklingen fra 1979 til 2015.

4. I forhold til posten ”flygtninge og indvandrere” hvorfor tror i så at tilslutningen er negativ i 1990 med -30 og i 2007 kun negativ med -2.

5. Forklar med jeres egne ord hvilke informationer vi får i tabel 12.2
Tabel 12.2 viser vælgernes holdning til dagpenge til arbejdsløse, sundhed og velfærd frem for skattelettelser.

6. Hvilke partier er generelt mest og næstmest uenige i tabel 12.2 - kom med eksempler på mærkesager.

Del 2
7. Hvilke argumenter findes der for og imod at ”ældrebyrden” bliver et problem i Danmark - hvad mener du selv og hvorfor?

8. Hvad mener Ove Kaj Pedersen med at vi lever i en konkurrencestat?

9. Forklar med jeres egne ord hvad flexicurity modellen er?

10. Tror du at vi har et velfærdssamfund når du bliver 60 år?

Uddrag
1. Hvordan forholder danskerne sig generelt til velfærdsstaten?
Velfærdsstaten er populær blandt danskerne, dog er omstrukturering og nedskæringer er ikke ting som, danskerne ønsker.

Siden 1970’erne har den danske befolkning ment, at reformerne skal bevares i nogen lunde samme omfangs uden de store ændringer (nedskæringer og omstrukturering)

Danskernes holdninger ændrer sig, i takt med samfundet. Fks lige efter finanskrisen var der en tendens til at flere vælgere havde økonomi højre på dagsordenen end velfærden.

2. Hvad betyder ”den nye værdi-politiske venstre/højre dimension” og hvilke politiske emner/mærkesager er i fokus her?

Den nye værdi-politiske venstre/højre dimension, kan ses som et diagram hvor det lodrette har fokus på værdipolitik, såsom straffeloven, miljø og udlændingepolitik.

Den vandrette dimension har fokus på fordelingspolitik, såsom skat, og overførselsindkomst (Økonomi generelt)