Undersøgelse af optisk gitter | Rapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formålet:
Teori:
Hypotese:
Materialer:
Udførelse:
Resultater:
- Del 1:
- Del 2:
Databehandling:
Diskussion:
Diskussion V2:
Konklusion:

Uddrag
Formålet:
Formålet med øvelsen er, at se på lys, anvendelse af lys, bestemme bølgelængden for en laser og sammenholde bølgelængde og lysets farve fra en reuterlampe.

Teori:
Lys kan opfattes som bølger, idet at lys er elektromagnetiske bølger

da lys består af elektriske og magnetisk svingninger, som går på tværs af udbredelsesretningen (tværbølger). Bølgelængderne for det synlige lys er mellem ca. 380 nm og 700 nm.

Hvidt lys består af alle regnbuens farver, som har forskellige bølgelængder og de spredes derfor forskelligt når hvidt lys sendes gennem et optisk gitter.

---

Udførelse:
1. En laser placeres på et bord, og et optisk gitter placeres foran laseren i en vilkårlig afstand.
2. Laseren tændes så lysstrålerne rammer ind på en væg/skærm, hvor lys prikkerne kan observeres.
3. Afstanden fra gitteret til væggen måles og kaldes L.
4. Gitterkonstanten udregnes med enheden nm.
5. Afstanden fra 0’te orden til 1.orden th. måles og osv.
6. Ud fra målingerne kan afbøjningsvinklen og derefter bølgelængden udregnes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu