Statsministerens tale til Godhavnsdrengene | Analyse

Indledning
D. 13. august 2019 holdt statsminister Mette Frederiksen en tale for Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn, som igennem tiderne har været udsat for overgreb og omsorgssvigt, i statens vare- tægt.

Godhavnsdrengene havde siden 2005 kæmpet, for at få en officiel undskyldning fra den dan- ske stat. En undskyldning, for alle de forfærdelige oplevelser, de blev udsat for under deres anbrin- gelse, i 1960’erne.

Godhavnsdrengene havde alle været anbragt af staten, på børnehjemmet God- havn, hvor de blev udsat for ydmygelser og overgreb af psykisk-, fysisk- og seksuel karakter.

Taleren og dermed afsenderen af denne tekst er statsminister Mette Frederiksen. Da hun er vores statsminister, får hendes ord autoritet og vægt.

Talen handler om Godhavnsdrengene og andre an- bragte børn, som har lidt overlast i statens varetægt. I talen kommer Mette Frederiksen ind på kon- krete oplevelser og eksempler på overgreb og svigt og hun kommer ind omkring samfundets udvik- ling.

Uddrag
Mette Frederiksen bruger forskellige typer sproghandlinger i sin tale. Bl.a. en handlingsregulerende sproghandling: ” Jeg er af den overbevisning, at vi bliver nødt til at se tilbage på vores mørke kapit- ler” (ibid., s. 2, 53).

Hermed understreges, at ”vi bliver nødt til”, det er ikke et forslag, men en nød- vendighed. Når der i talen står: ” Jeg har selv forsøgt at se filmen to gange. Men kunne ikke.” (ibid.,

s. 2, 3). Er dette en måde at inkludere os, i personlige følelser. Dette menneskeliggør taleren og gi- ver læseren empati for denne. Samtidig understreger det, hvor grusomme oplevelser Godhavnsdren- gene har gennemlevet.

Hun vedkender sig ansvaret, ved at skrive: ”I vores tid blev der begået alvor- lige svigt af og overgreb på børn i samfundets varetægt. Det skete i en tid, hvor staten var ansvarlig for tilsynet. ” (ibid., s. 1, 10).

Dette er en vurderende sproghandling, der gives udtryk for, at statsmi- nisteren har sat sig ind i tingene og har en mening om dette.

Når statsministeren vedkender sig an- svaret, fremstår hun troværdig og empatisk, hun tager ansvaret fra Godhavnsdrengene og placere det på staten.

Talen er bygget kronologisk op, dette betyder bl.a. at talen starter i datid, men slutter i nutid: ”I vo- res tid blev der begået alvorlige svigt af og overgreb på børn i samfundets varetægt” (ibid. s. 1, 10) og ” I er her.

Heldigvis!” (Ibid. s. 2, 71). Dette giver overblik over forløbet. Samtidig fanger den mørke og tunge start læserens opmærksomhed, og man finder en form for forløsning, som teksten skrider frem, at der stadig er håb og den bliver mere lys og positiv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu