Revolution | IØ opgaver

Indholdsfortegnelse
19.7
Revolution
- Redegør for hvad globalisering, disruption og automatisering dækker over.
- Diskuter hvilke samfundsøkonomiske fordele og ulemper, disse udviklingstendenser kan medføre? Inddrag citaterne i din besvarelse
- Vurder hvordan man som individ eller som samfund kan imødegå udfordringerne? Inddrag citaterne i din besvarelse.

19.8
- Gør nærmere rede for de økonomiske gevinster, der for Danmark er forbundet med globaliseringen af verdensøkonomien.
- Hvilke negative konsekvenser kan den økonomiske globalisering tænkes at have for det danske samfund? Inddrag artiklerne i din besvarelse.
- I hvor høj grad har man været i stand til at sikre beskæftigelsen i Danmark? Inddrag den øverste figur i din besvarelse.
- Diskuter hvilke samfundsgrupper og landsdele, der er mest sårbar overfor den økonomiske globalisering. Inddrag begge figurer i din besvarelse.
- Diskuter hvilke muligheder man har på kort og langt sigt for at hjælpe de mennesker, som bliver ramt af arbejdsløshed.
- Vil der også fremadrettet efter din vurdering være gevinster for Danmark at hente i den fortsatte globalisering af verdensøkonomien?

Uddrag
Automatisering er det her med at erstatte menneskelig styring med automatisk styring under anvendelse af forskellige maskiner. Dette skal forstås at man i stedet for menneskelig styring vil man anvende automatisk styring.

Disruption beskriver en teknologisk udvikling, hvor innovationer af produkter og tjenester grundlæggende ændrer en eksisterende branches forretningsmodeller gennem nye former for produktion eller produktionsprocesser, med konsekvenser for den branche, hvor den nye maskine, teknik eller metode bruges.

---

Økonomisk har globaliseringen betydet, at verdensøkonomien fungerer mere effektivt på mange områder. At flytte råvareproduktion til lande med lav løn betyder, at varerne fremstilles billigere. Forbrugsvarer som sko, laptops, mobiltelefoner, fladskærme osv.

I de senere år er priserne faldet - blandt andet. takket være globaliseringen. For forbrugere i de rige industrialiserede lande eller de ny industrialiserede lande kan dette øge købelysten - flere varer kan købes for deres lønindkomst. Det betyder i sidste ende øget velstand.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu