Redoxreaktioner | Noter Kemi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
1. Mg(s) + Pb2+(aq) → Vil ske spontant
2. Pb(s) + Mg2+(aq) → Reagerer ikke
2. Pb(s) + Mg2+(aq) → Reagerer ikke
4. Ni2+(aq) + Zn(s) → Vil ske spontant

Opgave 3:
- Se forsøget med spændingsrækken:

Repetition
Opgave 1
Opgave 2
2. Zink i magnesiumchloridopløsning.
3. Zink i sølvnitratopløsning.
4. Sølv i bly(II)nitratopløsning.
5. Bly i kobber(II)chloridopløsning.

Opgave 3
Opgave 4
Opgave 5

Uddrag
Opgave 1
Del følgende reaktioner op i en oxidation og en reduktion:
Husk koefficienter og ladninger

Oxidation: elektroner afgives
Reduktion: elektroner modtages

---

Opgave 2
Hvilke af følgende reaktioner vil ske spontant?
1. Mg(s) + Pb2+(aq) → Vil ske spontant
Oxidation: Mg → Mg2+ + 2e-
Reduktion: Pb2+ + 2e- → Pb
Redox: Mg + Pb2++2e- → Mg2+ + 2e- + Pb
Mg + Pb2+ → Mg2+ + Pb

2. Pb(s) + Mg2+(aq) → Reagerer ikke
Oxidation: Pb → Pb2+ + 2e-
Reduktion: Mg2+ + 2e- → Mg
Redox: Pb+Mg2+ + 2e → Mg2++ 2e +Pb
Pb+Mg2+ → Mg2++Pb

3. Ag(s) + Cu2+(aq) → Reagerer ikke
Oxidation: Ag → Ag+ + 2e-
Reduktion: Cu2+ + 2e- → Cu
Redox: Ag + Cu2+ → Ag+ + Cu

4. Ni2+(aq) + Zn(s) → Vil ske spontant
Oxidation: Zn → Zn2+ + 2e-
Reduktion: Ni2+ + 2e- → Ni
Redox: Zn + Ni2+ + 2e- → Zn2+ + 2e- + Ni
Zn + Ni2+ → Zn2+ + Ni

Opgave 3:
I denne opgave skal I igen se på, hvilke af reaktionerne i skemaet, der vil ske spontant. Vi har tre faste metaller (Mg, Zn og Cu) i kolonnen til højre. Og opløsninger af en række ioner i nederste række i tabellen.

I skal nu forsøge at angive i hver af de hvide rubrikker, om I tænker at der vil ske en spontan reaktion, eller ej.

Altså er der metalioner i opløsningen, som spontant kan reduceres til fast metal. Til at forudse dette skal I benytte spændingsrækken, som I har på side 176.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu