Indholdsfortegnelse
1. redegør kort for væsentlige politiske ideologier og forklar, hvilken rolle ideologierne spiller for partierne i dag. forklar dernæst foreskellen på fordelingspolitik og værdi politik.
- Fordelingspolitik

2. Med udgangspunkt i bilag 1 skal du analysere, hvilke udfordringer og dilemmaer partiet Liberal alliance stod over for i den tidligere regering

3. Til sidst skal du med udgangspunkt i bilag 2 kort vurdere og kommentere det generelle valgresultat, og herunder se nærmere på Liberal Alliance resultat.

Uddrag
Mennesket er socialt af natur”
Grundtanke: mennesket har brug for hinanden og hjælpe hinanden. Ligger dybt i menneskets natur, at tage sig af de svageste i samfundet.

Frihed = økonomisk lighed
“Uden økonomisk lighed er der ingen frihed”
Ideelt: samfundet ejer alle virksomheder → styre at ingen tjener for meget/lidt

Forskel på hård og blød socialisme: hvordan man vil komme frem til slutresultatet
- Revolution (hård) vs. reformisme (blød)

Hård socialisme:
- f.eks. Enhedslisten

- Nogle mener, at det skal ske ved en stor samfundsomvæltning, hvor man på én gang fjerner dem, der har magten over virksomhederne. Det kalder man for revolution.

Blød socialisme:
- f.eks. Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti (SF)

- Andre mener, at det skal ske mere gradvist ved hjælp af små ændringer af samfundet, dvs. reformer. Det kalder vi for reformisme. Reformisterne vil altså gennemføre den socialistiske idé gradvist ved hjælp af demokratiske reformer.