Indholdsfortegnelse
Opgave 30.23
Opgave 31.11
Opgave 31.14
Opgave 31.17

Uddrag
a. Det vil ære lønsomt for Niels Bærmose at plukke jordbærerne, da han vil have en samlet omsætning på 120.000 kr. og samlede omkostninger på 90.000 kr., hvilket efterlader ham med et overskud på 30.000 kr.

b. Ved et fald i jordbærudbyttet til 2000 kg, vil det ikke længere være lønsomt at plukke jordbærerne, da det under de nye forudsætninger efterlader et underskud på -10.000kr.

c. Med en salgspris på 20 kr. pr. kilo, vil det ikke være lønsomt at plukke jordbærerne. Med det oprindelige forventede udbytte på 3000 kg, vil det efterlade et underskud på -30.000 kr., og med udbyttet på 2000 kg vil det efterlade et underskud på -50.000 kr.

---

c. Den optimale salgspris ved variable enhedsomkostninger på 2000 kr. er 3500 kr. med en afsætning på 300 stk.

d. Dette efterlader et samlet dækningsbidrag på 450.000 kr.
Omsætning - VO = 1.050.000 - 600.000 = 450.000