LUFTFARTSSELSKABET NORWEGIAN | Analyse

Indledning
I virksomhedens afhængige omverden optræder aktører, som virksomheden jævnligt har at gøre med.

Når der fx sker ændringer i forholdene hos en leverandør, kan det få betydning for virksomhedens situation.

Det er vigtigt at forstå, at ændringer i virksomhedens omverden skal ses i en større afsætningsøkonomisk sammenhæng, fx i forhold til virksomhedens strategi eller virksomhedens økonomiske situation.

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål
1. Udarbejd en kort karakteristik af virksomheden Norwegian
• Navn
• Selskabsform
• Virksomhedstype
• Beliggenhed
• Produkter og kunder
• Historisk udvikling
• Økonomiske nøgletal

2. Analyser Norwegians omverden grundigt med udgangspunkt i selskabet i dag. Det vil sige, både den afhængige omverden og den uafhængige omverden. Søg informationer ud over det der bliver præsenteret i artiklen. Søg belæg for de informationer I vil relatere til

3. Opstil et samlet overblik over selskabets muligheder og trusler
- Muligheder:
- Trusler:

4. Udarbejd mulighedsmatrix og trusselsmatrix
- Mulighedsmatrix
- Trusselsmatrix

5. Diskuter og vurder Norwegians reaktionsmuligheder i relation til virksomhedens omverden.

Uddrag
Norwegian har reduceret sin kapacitet og optimeret sit rutenetværk med en tilfredsstillende belægning til følge. Når flyene fyldes bedre op, stiger rentabiliteten og omsætningen.

Norwegian har de seneste år med tilfredshed kunne konstatere en stigning i indtægter fra passagernes for køb af drikkevarer, bagage og lignende.

Selv om mange passagerer ønsker de laveste priser på selve rejsen, er mange villige til at bruge penge på øget komfort.

Norwegian har 18 fly af typen Boeing 737-Max i sin flåde. Disse fly fik flyveforbud i starten af 2019 efter flere styrt med denne flytype (dog ikke sket for Norwegian).


Norwegian forventer dog at få forhandlet sig til en erstatning fra Boeing på ca. 335 mio. dollars til dækning af tabet ved ikke at kunne bruge flyene i den periode, flyveforbuddet varer.

Norwegian er også på markedet for dansk indenrigsflyvning. Priser på ned til kr. 299 på ruten Ålborg-København er tiltrækkende i sammenligning med andre transportmuligheder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu