Laserpointernes Bølgelængder | Rapport Fysik

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Udstyr:
Praktisk udførelse:
Skema til målte resultater:
Beregninger og skema til beregnede resultater:
Diskussion:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
I dette forsøg skal vi bestemme bølgelængder for 3 forskellige farver laserpointere ved brug af et optisk gitter. Desuden skal vi finde det samlede antal ordener for de 3 farver.

Teori:
Vi bruger laserpointere i forsøget. En laser udsender en kraftig lysstråle med en bestemt bølgelængde, .

Laserlys bevæger sig lige som alt andet lys med lysets fart, c = 2,9979 * 108 m/s
Et gitter er en glasplade, hvor der er lavet en række parallelle ridser med helt ens mellemrum.

Lyset kan kun passere i gennem mellemrummene. Dermed opstår der en række spalter, som lyset kan gå i gennem. Afstanden mellem 2 spalter kaldes for gitterkonstanten, d.

Den kan beregnes ved at dividere 1mm med antallet af spalter pr mm:
d=1"mm" /"antal spalter pr mm"

Men det er mere praktisk at beregne gitterkonstanten i nm. Vi udnytter at der går 1000000nm på 1mm:
d=1000000"nm" /"antal spalter pr mm"

Når laserbølgerne bevæger sig i gennem gitteret deles de op i flere hundrede delbølger. De bevæger sig som ringbølger væk fra gitteret. I nogle retninger vil bølgerne forstærke hinanden og der opstår konstruktiv interferens.

I disse retninger mødes bølgetoppe fra alle spalter samtidigt. Her er forskellen i afstand til de enkelte spalter et helt tal * ..

Ved 1. orden er afstanden fra bølgefronten til spalte2 1* større end den er til spalte1. Generelt vokser afstanden med 1* når man bevæger sig en spalte op.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu