Indholdsfortegnelse
1. Redegør for virksomhedens eksportmotiver.

2. Vurdér virksomhedens eksportberedskab.

3. Diskutér virksomhedens markedsudvælgelse og vurder, hvilke lande der vil være attraktive for virksomheden at starte eksport til. Såfremt kapitel 8 Strategi er gennemgået, kan følgende spørgsmål også besvares:

4. Redegør for virksomhedens ide.

5. Diskutér virksomhedens generiske strategi.

6. Analysér virksomhedens vækststrategier.

Uddrag
Inden for de generelle eksportmotiver kan ”Lakrids by Bülow” blandt andet aggregere offensivt og defensivt både i virksomheden (internt) og udenfor virksomheden (eksternt). I

nden for intern proaktiv, som er offensivt i virksomheden, har ”Lakrids by Bülow” ledelsesmæssige ambitioner, i form af den måde Johan gerne vil og altid har villet ud i verden med hans lakrids.

”Lakrids by Bülow” har også set vækstmotivet i at begynde at eksportere deres lakrids til udlandet, for at kunne få en større omsætning og overskud. Stordriftsfordele tror jeg også de udnytter til dels da de trods alt sælger deres lakrids i 1500 forskellige butikker i 20 forskellige lande.

Det hænger også godt sammen med at de har konkurrencemæssige fordele i form af at de var de første der kom på markedet med et unikt stykke lakrids i en mindst lige så elegant emballage.

”Lakrids by Bülow” har også nogle punkter under intern reaktiv (defensivt) hvor de på en måde risikospreder ved at komme ud på samme forskellige markeder, heldigvis er de ikke ramt af sæsonudjævninger eller konjunkturudjævninger da man kan spise lakrids hele året rundt.

Eksternt har de selvfølgelig også noget at hente i forhold til markedsandele. ”Lakrids by Bülow” har i hvert fald et begrænset hjemmemarked, da vi ikke er det største land og tanken med lakridsen var større end Danmark.

En anden ekstern reaktiv grund kunne være at hjemmemarkedets efterspørgsel ville falde, hvilket ikke kun behøver at være hjemmemarked, men i hele verden. Dette kan selvfølgelig også gå den anden vej så efterspørgslen stiger, så vil det dog ligge under de proaktive eksportmotiver.

---

For at kunne vurdere ”Lakrids by Bülows” eksportberedskab vil jeg komme ind omkring de 4 interner p’er.

Produkt:
Deres produkt har fra dag et af været klar til at blive eksporteret hvilket Johan Bülow hurtigt fandt ud af da han 4 år efter han lavede det første stykke lakrids var klar til at sælge til store virksomheder både i Sverige og Norge.

1 Udover dette har virksomheden også uanede muligheder for at ændre det enkelte stykke lakrids efter hvilket land som det skal eksporteres til.

Produktion:
Produktionen startede i Svaneke på Bornholm. Allerede året efter etablerede ”Lakrids by Bülow” en produktion i Taastrup på Sjælland.

Her lejede de sig ind på 1. sal på en fabrik. De blev de indtil sommeren 2013 hvor de flyttede produktionsfaciliteterne. Her købte virksomheden hele 3200 kvadratmeter til både produktion og kontor.