Indledning
Det er normalt, at man en dag oplever et naturligt behov for at gå i de voksnes rækker. Behovet skyldes en fascination eller tilskyndelse af det ansvar der følger

men vel og mærke også de drifter, der driver en. Udfoldelsen kan virke spændende og skræmmende for en selv, men også for andre

hvilket i nogle tilfælde skaber modstand. Denne overgang er en fundmental del af opvæksten, hvor det dramatiske tema blandt andet blev brugt som underholdning i middelalderen.

Uddrag
Folkevisens sprog bærer præg af dens oprindelse, altså selve formålet af den mundtlige fortællekultur. Folkevisen er derfor formentlig blevet sunget

hvilket også passer til de korte sætninger og et generelt stiliseret sprog, træk der gør sproget genkendeligt og nemt at huske.

Det ses også i fortællestillen, hvordan der er fokus på handlingen uden de uddybende beskrivelser. Dette kaldes syrebadsteknikken, som er kendetegnet ved dette komprimerede sprog.

Her benyttes også formelsprog, som kortsagt er ord, der er meget beskrivende, ”Jomfruen under Linden” (s. 14, l. 1). Eksemplet her er et udtryk for det seksuelle i forhold til de drifter, der driver Jomfruen.