Gaslovene | Fysikrapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
- Hvad er tryk, og hvad er enheden?
- Hvilke enheder kan man måle temperatur i? Hvad er sammenhængen mellem enhederne?
- Hvad er makroskopiske størrelser?
- Hvad er mikroskopiske størrelser?
- Hvordan kan man med mikroskopiske størrelser forklare tryk for en gas?
- Hvordan kan man med mikroskopiske størrelser forklare temperatur for en gas?
- Hvad er særligt for rumfanget af en gas? (modsat rumfanget for faste og flydende stoffer)
- Hvad er det absolutte nulpunkt, og hvad gælder om trykket i dette punkt?
Fremgangsmåde og materialer:
- Materialer:
- Fremgangsmåde:
Måleresultater
Vurdering af resultater:
- Forklar definitionen på den absolutte temperatur (kelvin temperaturen) ud fra forsøget. Brug de to figurer med celsius og kelvin på x-aksen til forklaringen.
- Hvilken værdi for det absolutte nulpunkt har I fundet ud fra grafen med celsius på x-aksen?
- Hvilken matematisk sammenhæng viser grafen med kelvin som enhed på x-aksen?
- Hvordan ser forskriften ud med fysiske størrelser i stedet for x og y?
- Forklar hvad der sker med størrelsen på y-aksen, når x-værdierne vokser
- Hvad er den mikroskopiske forklaring på sammenhængen?
- Hvilken matematisk sammenhæng viser grafen?
- Hvordan ser forskriften ud med fysiske størrelser i stedet for x og y?
- Forklar hvad der sker med størrelsen på y-aksen, når x-værdierne vokser
- Hvad er den mikroskopiske forklaring på sammenhængen?
- Hvilken matematisk sammenhæng viser grafen?
- Hvordan ser forskriften ud med fysiske størrelser i stedet for x og y?
- Forklar hvad der sker med størrelsen på y-aksen, når x-værdierne vokser
- Hvad er den mikroskopiske forklaring på sammenhængen?
- Hvordan hænger gaslovene sammen med idealgasligningen?
Usikkerhed og fejlkilder:
- Er der måleusikkerhed?
- Forudsætter vi noget ved forsøget, der ikke er opfyldt?
- Er der måleusikkerhed?
- Forudsætter vi noget ved forsøget, der ikke er opfyldt?
- Er der måleusikkerhed?
- Forudsætter vi noget ved forsøget, der ikke er opfyldt?
Konklusion

Uddrag
Vi vil undersøge om hvordan rumfanget, temperaturen og trykket ændrer sig i mikroskopiske størrelse til at forklare de makroskopiske størrelse.

Udover det vil vi forklare de 3 gaslovene igennem 3 forsøg og sammeligninger dem for at forklare idealgasligningen. De 3 forsøg er: kostant rumfang, kostant temperatur og kostant tryk.

---

Forsøg med kostant volumen: vi har fyldt vand op i elkedelen og tilsluttet metalbeholder med trykmåler og termometer via capstone.

På capstone sæt vi til at måle hvert 10. sekund, trykket i kiloPascal og temperaturen i Celsius. Vi har tændt for elkedelen, så vandet begyndte at varme op, imens capstone måltes resultaterne. Vi har afmålet trykket fra 27 ᵒC til 95 ᵒC. Efter det har vi tegnet funktionen på geogebra.

Forsøg med kostant tryk: Vi har fyldt vand op i akvariet og sæt isterning i indtil de opløst i vandet. Vi fyldt bærerglas op, som der var 2 ml luft i og med fingre, sæt vi det omvendt i akvariet.

Vi brugt et stativ til at holde bærerglasset. Derefter begyndte vi at varme vandet op med to dyppekogere og hver gang tempearturen stiger for 10 grader, målte vi volumen med øjene. Efter det har vi tegnet grafen i geogebra med alle vores resultaterne.

Forsøg med kostant temperatur: Vi tilsluttet trykmåler med capstone, hvor vi sæt hastighed til 20 hertz, tryk i kilopascal og volumen i kubikcentimeter.

Derefter begyndte vi at lægge nogle lodder med forskellige vægt ovenpå sprøjte. Bevægelsen skulle være meget langsom, ellers temperaturen kunne vokse.

Da loddens tryk var færdig, dvs. at sprøjte var stille, måltes vi tryk via capstone og volumen med øjene. Til sidst tegnede vi grafen på geogebra med alle vores resultaterne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu