Indholdsfortegnelse
Uddrag af læreplanen 2017

Samfundsfag c-niveau
- Tema: Råd til velfærd?

Bilagsmateriale:
- Bilag 1: Diverse figurer og oversigter
- Figur 1: Dagpengemodtager i Danmark, Fra Politiken d. 19. maj 2019
- Figur 2: Hvordan skal vi i Danmark håndtere udsigterne til, at der på sigt vil ske et fald i arbejdsstyrken forårsaget af befolkningens aldring? Politiken d. 9. september 2018
- Note: 2500 danske arbejdsgivere er blevet adspurgt i ovenstående undersøgelse.
- Bilag 2: Poul Aarøe Petersen: ”Jeg savner, at politikerne anerkender, at det er et fantastisk samfund, vi har bygget op”, Politiken d. 21. april 2019 (I uddrag)

Uddrag
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de studerede temaer.

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet. Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold.

Opgaverne skal bestå af et tema med spørgsmål, der følger de taksonomiske niveauer, og et bilagsmateriale på 1½ til to normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum).

Hver opgave skal i videst mulig omfang indeholde både tekst og statistisk materiale. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til en normalside.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven.