Anbragte børnunge i kriminalitet | Dansk Essay | 10 i Karakter

Indledning
Når børn og unge begår kriminalitet tidligt i livet, kan det være starten på en kriminel løbebane, som i værste fald kan ende i omfattende og alvorlig kriminalitet.

Derfor er det afgørende, at de børn og unge, der begår kriminalitet, hurtigt får den støtte, der kan føre dem ud af det kriminelle miljø og tilbage i de trygge rammer.

Når børn og unge begår kriminalitet i en tidlig alder, er det ofte udtryk for, at barnet eller den unge er i mistrivsel. Kriminaliteten står med andre ord sjældent alene blandt børn og unge.

I den tidligere indsats mod ungdomskriminalitet har der manglet en fælles retning og konsekvens, og hverken det sociale system eller retssystemet har i tilstrækkelig grad taget hånd om børn og unge, som er på vej ud i den kriminelle løbebane.

Så derfor vil jeg finde ud af hvilke former for anbringelser der findes og hvilke der kan være bedst for barnet/ den unge, men også om der er mulighed til at få den samme støtte når man er fyldt de 18 år.

Jeg vil også finde ud af hvilke risiko- og beskyttende faktorer der spiller ind i barnets/den unges barndom og hvad der gør at de kommer ind i det kriminelle miljø.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Metodevalg
Anbragt børn og unge
- Anbringelsesformer.
- Efterværn
Kriminalitet blandt udsatte og anbragte børn og unge i Danmark.
- Sigtelser for mindreårige 12-14 år.
- Fældende afgørelser 15-22 år.
Hvad kan man gøre for at undgår de havner i det kriminelle miljø?
- Beskyttende faktorer
Sådan vil regeringen forsøge at stoppe ungdomskriminalitet.
Diskussion
Konklusion
Perspektivering

Uddrag
Overgangen fra barn til voksen er en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være ekstra svær.

Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden støtte.

Efterværn er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden personen fyldte 18 år.

formålet med efterværn er derfor at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til et selvstændigt voksentilværelse og gives

hvis det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået med det.

Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den unge er bosat, kan ifølge servicelovens paragraf 76 tilbyde støtte til unge i alderen 18-23 år, der har været anbragt udenfor hjemmet umiddelbart før den unge

fylder 18 år, når det er af væsentlig betydning for den unges behov for støtte. Efterværn ydes som et tilbud, hvis den unge accepterer tilbuddet om støtte.

Serviceloven giver hjemmet lov til at tilbyde den unge flere forskellige former for efterværnsforanstaltninger.

Efterværn er dermed ikke en enkelt ydelse i sig selv, men indeholder en række støttemuligheder efter servicelovens paragraf 76. Unge, der har været anbragt udenfor hjemmet umiddelbart inden den unge, fylder 18 år, kan tilbydes:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu