Voldskriminalitet: Hårdere straffe eller ej?

Samfundsfags opgave om Voldskriminalitet med udgangspunkt i “Vold, slagsmål og overfald blandt unge styrtdykker” af Emil Eller

Opgavebeskrivelse
Diskutér i hvor høj grad det er ønskeligt at politikerne på Christiansborg tager initiativ til at idømme hårdere straffe i sager om voldskriminalitet.

Indledning
Bilag A omhandler Dansk Folkepartis ønske om en højere kontrol med domstolene. Blandt andre, har Peter Skaarup udtalt, at der på denne måde, i højere grad, bør dømmes i den udstrækning straframmerne tillader. Bilag B omhandler modsat professor i strafferets synspunkt, Gorm Toftegaard Hansens uenighed med Peter Skaarup udtalelser. I Bilag C bliver der argumenteret for at hårdere straffe ikke nødvendigvis vil have en præventiv effekt. Her argumenterer Mette Frederiksen for at mildere straffe, såsom fodlænke og samfundstjeneste er en god idé.

Uddrag
I bilag C, argumenter Mette Frederiksen for at resocialiserende indgriben er utrolig vigtig, når man skal forhindre, at de kriminelle recidiverer. Hun sammenligner retsfølelse med det præventive, og argumenterer for hvor meget der skal straffes/ageres ved henholdsvis småforbrydelser og mere alvorlig kriminalitet. Forskningsrapporten, som Mette Frederiksen inddrager, fungerer som et belæg for hendes argumenter.

Med bilag C, kan man perspektivere til Travis Hirschis teori om sociale bånd. Hirschis teorier bygger på, at det er den sociale integritet og de stærke bånd, som forhindrer folk i at blive tilbøjelige til kriminalitet. Ud fra denne teori kan man udlede, at resocialiserende processer såsom for eksempel misbrugsbehandling og uddannelse til kriminelle, gradvist hjælper dem ud af deres tidligere kriminelle miljø.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu