Indholdsfortegnelse
Tag udgangspunkt i analysemodellen til digtanalyse (vedhæftet):
Resumé/Situation (Widad):
Genre (Fufu):
Digtets stemme (Fufu):
Miljø (Widad):
Sproglige virkemidler (Melissa):
Personkarakteristik (Fufu):
Fortolkning:
- Widad
- Melissa
- Widad
Perspektivering -> Performativ biografisme:
12 år (s. 30-21)
- Situation (Safoora)
- Genre (Mellisa)
- Digtets stemme (Safoora)
- Miljø (Medina)
Sproglige virkemidler (Melissa)
- Personkarakteristik (Safoora)
- Fortolkning (Medina)
- Performativ biografisme (Medina)

Uddrag
Digtet handler om jeg-et (Yahya Hassan) irritere sine søskende indtil hans mor råber, at hun vil brænde ham, hvis han ikke stopper så vil hun brænde ham.

Han bliver derfor irriteret og vælger, at sætte mellem sofaen og radiatoren i stuen med hans fars lighter i hånden.

Her sætter han ild til plastikblomsten. Hans far ligger og sover på en madras i stuen, og tænkte at det var bedst at lade ham sove, og derfor ikke vækker ham. Da moderen opdager ilden råber hun og faren står op “lang tid inden bønnen skulle bedes”.

Brandvæsenet kommer og Yahya ender med at ligge aviser på gulvet for at dække de afbrændte mærker.

Digtet slutter af med, hvor Yahya og hans familie sidder rundt om et bord og spiser civiliseret på Nytårsaften.

Her nævner han, at hvis stemningen blev for god, så ville “HAN GIVE ET PAR FLADE, HVIS STEMNINGEN BLEV FOR GOD”

Digtet tag os med ind i Yahya Hassans hjem, hvor hans forældre praktisere islam, men hvor vold og trusler inddrages i opdragelsen. På grund af disse forhold, så vælger Yahya Hassan at brænde plastikblomsten.

---

Yahya Hassan er anderledes og prøver måske også at holde afstand fra det såkaldte “ghetto” miljø, som meget nøje bliver beskrevet i hans digte.

Yahya tænker ikke på samme måde, som hans primære omgangskreds gør. Men noget han lægger mærke til er den kontrast, som der er imellem den danske og islamiske kultur - og det dobbeltmorale, som opstår i nogle af hans families handlinger.

Hans dominerende følelse er vrede, had men også fortvivlelse og angst - han befinder sig en kaotisk og ustabil indre verden.

Den ydre og indre verden bliver ødelagt af hans forældre, som er et produkt af en generation, som har en markant kulturløft mellem deres oprindelige religion, kultur

vaner og det som de møder i Danmark. Resultatet af det er jo, at de undertrykker deres børn med trusler og fysiske afstraffelse.