Indsættelsestale | Analyse | Biden | 10 i Karakter

Indledning
Joe Biden vandt det amerikanske præsidentvalg i november 2020, og han blev indsat som USA’s 46. præsident den 20. januar 2021.

I anledning af dette holdt Biden sin første tale som præsident, hvilket også var hans indsættelsestale. Talen er derfor en lejlighedstale, da talen appellerer til Etos og Patos og holdes ved en bestemt lejlighed.

Der er dog også noget politisk i talen, da talen er en indsættelsestale af præsidenten af USA. Biden starter sin tale med at byde velkommen og fortæller om, hvilken stor dag det er.

Derefter kommer han ind på nogle af de problemer, der er eller har været i USA og om, hvordan disse problemer kan løses i enighed.

Som afslutning giver Biden håb til USA ved at tale om det, han selv ser frem til, og hvad der sker i fremtiden. Han giver befolkningen håb om en fremtid, hvor USA står sammen og bekæmper de nuværende problemer i enighed.

Uddrag
Taleren er Joe Biden. Biden er en amerikansk advokat, demokratisk politiker og USA’s præsident, hvilket giver ham en traditionel autoritet, da han er præsident.

En anden autoritetsform, som bliver brugt i talen, er henvisning til autoritet. Biden henviser til en autoritet, da han taler om at have aflagt en ed, som første gang blev aflagt af George Washington .

Han nævner også en anden præsident i sin tale, Abraham Lincoln. Biden gentager, hvad Lincoln sagde, da han underskrev frigivelsen af slaverne i 1863

”Hele min sjæl ligger i det” og siger herefter ”I dag, denne januardag, ligger hele min sjæl i dette: at føre USA sammen, at forene vort folk og vor nation” .

Der er også kvantitet som autoritet, da Biden har vundet valget ved at få flest stemmer. Han har altså flertallet af stemmerne. Dette bruger han dog ikke aktivt i talen.

Talen blev holdt efter Biden blev valgt som USA’s 46. præsident og fandt sted i National Mall. De tilstedeværende under talen var begrænset, da der var en corona pandemi, og folk kunne derfor ikke forsamle sig og overvære talen fysisk.

I stedet for blev der lavet en ’flagmark’ med 200.000 amerikanske flag der, hvor der normalt ville være fyldt op med støttende amerikanere.

Selvom der kun var få gæster, der fik lov til at overvære indsættelsesceremonien, er modtagerne hele USA’s befolkning. Biden taler til hele USA, da han er præsident i USA.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu