Fra den anden side | Analyse | Roskva Koritzinsky | 12 i Karakter

Indledning
Novellen “Fra den anden side” skrevet af Roskva Koritzinsky er fra 2018 og indgår i novellesamlingen Jeg har endnu ikke set verden. Her introduceres en 19-årig jeg-fortæller, som ikke er tilpas i sit eget liv.

Men mødet med den mere erfarne danser Erika, vender op og ned på tingene. Novellen er opbygget af en personbunden jeg-fortællers tilbageblik på en periode i hendes liv, hvor hun havde det svært.

Hun var her 19 år og gennemgik en form for identitetskrise. Den ældre jeg-fortæller fremstår pålidelig. Dog er hun meget sparsom med forklaringer og årsager.

Uddrag
Pludselig er hun menneskelig og viser sig at indgå i almindelige nære relationer. Alt det har jeg-fortælleren svært ved at håndtere: For bare et øjeblik siden ville tanken om Erikas blik, hendes stemme, have gjort mig ør af lykke.

Nu følte jeg mig snydt”. Det har hun, både fordi det viser hendes egen utilstrækkelighed, og fordi det ikke stemmer overens med et billede hun havde af Erika.

Da ballet forestillingen kort efter begynder, er magien ved ballet forsvundet for jeg-fortælleren. Nu ser hun kun det hårde arbejde og de mange skader bag det.

Den “åbenbaring”, hun havde håbet på at modtage fra Erika, blev aldrig en realitet. I stedet må hun klare sine problemer selv. Herefter kommer der ikke en konkret løsning.

Der fortælles kun kort, at hun ikke kom tilbage til balletskolen, det er derfor svært at afgøre om hun kom igennem sin identitetskrisen, som et gladere og mere afklaret menneske.

Alt dette understøttes af symboler, som illustrerer jeg-fortællerens krise, udvikling og måske løsningen på krisen. Herunder novellens titel, som også bruges undervejs i novellen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu