Caminando Unidad 3a | Spansk Opgave

Opgavebeskrivelse
1 Forbind højre og venstre spalte, så sætningerne er korrekte

Forklar følgende grammatiske regler ud fra ovenstående eksempler;
1.Adjektiver (og subjektsprædikater ”medico/a”) skal bøje sig i køn og tal efter :
2.Adjektiver der ender på o er maskulinum/femininum?
3.Adjektiver der ender på a er maskulinum/femininum?

Det danske at være kan oversættes til SER eller ESTAR (eller HAY) afhængig af betydningen.
1. ser bruges når: a)
2. estar bruges når: a)

Oversæt følgende sætninger til spansk
1. Nicaragua ligger i Mellemamerika
2. Manuagua er Nicaraguas hovedstad
3. Der er over 5 millioner indbyggere
4. Strandene er smukke
5. Mange indbyggere er indianere(indígenas)
6. I dag er Aurora glad

2 Marker det rigtige svar
Andrés søn hedder Francisco
I Nicaragua er der store søer
Managua er Nicaraguas hovedstad/ Managua is the capital of Nicaragua

3 Meget/mange: muy – mucho § 33 Caminando

Sæt kryds ud for de grammatiske regler der passer på henholdsvis muy og mucho

4 Vælg det rigtige af de fremhævede ord
A Aurora me/te/le gusta su trabajo. Ella trabajar/trabajo/trabaja en un/una hospital. A Aurora también le gusta/gustan sus hermanas. A Aurora le interesa/interesan cocinar pero a su novio/marido/hijo Andrés no le/se interesa mucho/mucha/muy cocinar. Tienen un hijo/hija que le/me/se llama Francisco. Francisco está/es/son casado con su mujer. En Nicaragua hay muchos/muy/muchas indígenas.

5 Marker det rigtige svar
Nicaragua es un país…
a. que limita a Mexico y Guatemala
b. que limita a Honduras y Costa Rica
c. donde viven más de 6 milliones habitantes
”Trabajar como cooperantes” significa…
a. trabajar con el gobierno nicaragüense
b. trabajar en proyectos de desarollo con los habitantes locales
c trabajar en una compañia nicaragüense

6 Kig på billedet og gør sætningerne færdige:
1. La capital de Nicaragua
2. En Nicaragua hay
3. Nicaragua limita con
4. En el oeste del pais
5. León
6. La bandera de Nicaragua
7. En Nicaragua

7 Tekst med låste ord.
Du skal skrive en tekst på min. 100 ord og mindst 7 af ordene i boksen skal indgå heraf min. 1 ord fra hver ordklasse. Ordene skal anvendes i den form de står her. Marker ordene i din færdige tekst, og noter det totale antal ord teksten fylder.
Teksten skal omhandle et valgfrit land i Latinamerika. Du kan fx beskrive landet (klima, byer, mad, kendte personer, traditioner i landet) Du kan også fortælle om, hvorfor du godt kunne tænke dig at besøge landet, og hvad du vil opleve i landet. Du må digte lige så tosset du vil…

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu