‘Ausstieg aus dem Konsum- Mimi besitzt nur noch das Allernötigste’ | 10 i karakter

Ord fra tekst Forklaring
1.      abgewöhnen a.       das Aufräumen
2.      das Ausmisten b.      der Druck, mehr zu verbrauchen
3.      der Konsumzwang c.       eine Gewohnheit ablegen
4.      der Mönch d.      mit etwas warten
5.      neugierig e.       einen Einkaufsbummel machen
6.      shoppen f.       aufgeschlossen
7.      zurückhalten g.      die Person, die zu einer religiösen Ordensgemeinschaft gehört.

Opgavebeskrivelse
Opgave 1.1
Opgave 1.1: Tekstforståelse
Opgaven tester din tekstforståelse af ”Ausstieg aus dem Konsum: Mimi besitzt nur noch das Allernötigste” (2019) (Tekst 1).
Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringen i højre spalte.

Opgave 1.2
Opgave 1.2: Tekstforståelse
Opgaven tester din tekstforståelse af ”Ausstieg aus dem Konsum: Mimi besitzt nur noch das Allernötigste” (2019) (Tekst 1).
Angiv med X, om udsagnene er rigtige eller forkerte.

Opgave 1.3
Opgave 1.3: Tekstforståelse
Opgaven tester din tekstforståelse af ”Ausstieg aus dem Konsum: Mimi besitzt nur noch das Allernötigste” (2019) (Tekst 1).
Forbind spørgsmålene med de rigtige svar. (Der er flere svar end spørgsmål).

Opgave 2.1
Opgave 2.1: Verbernes bøjning
Omskriv sætningerne, så subjekter i 1. person singularis ændres til 3. person singularis femininum. Der skal være kongruens mellem subjekt og verballed.

Opgave 2.2
Opgave 2.2: Ordstilling i ledsætninger (bisætninger)
Denne opgave består af 2.2.1 og 2.2.2.

Opgave 2.2.1
Forbind de to sætninger i nummer 1-4 med konjunktionen i parentes, så der dannes en hoved- og en ledsætning som vist i eksemplet.

Opgave 2.2.2
Forklar ordstillingen i ledsætningerne i nummer 2 og 4 i opgave 2.2.1.

Opgave 2.3
Opgave 2.3: Personlige pronominer
Angiv kasus for de markerede ord i sætning 2-7, og erstat ordene med det korrekte personlige pronomen som vist i sætning 1 i tabellen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu