A.C. Perchs tehandel Virksomhedsanalyse | Afsætning

Indledning
A.C Perch's Thehandel er en detailhandel som sælger the. Virksomhedens koncept er som sagt nævnt en detailhandel, men idet den fysiske butik har en såkaldt "salon" hvor man kan komme ind og sidde og nyde en kop the, udbyder virksomheden derved også en service. Altså, bærer virksomheden også præg af også at være en servicevirksomhed, ligeså vel som en detailhandel, idet denne salon ville kunne klare sig for sig selv, om fx en cafe via dette servicekoncept.

Indholdsfortegnelse
1. Karakterisér kort virksomheden A.C. Perchs tehandel.
2. Analysér A.C. Perchs distribution.
3. Beskriv den digitale udvikling for A.C. Perchs Tehandel og vurdér hvordan virksomheden kan benytte sig af big data i sin markedsføring.
4. Diskutér A.C. Perchs strategier.

Uddrag
Med henblik på en analyse af deres distributionsstrategier, bør der adskilles mellem Perch som detailhandel og Perch som onlinehandel. Med udgangspunkt i Perch's fysiske detailhandel, er her tale om eksklusiv distribution, da her er tale om en enkelt forhanlder inden for et geografisk område. Deruodver er deres placering af butikken i en gammel bydel samt beliggenhed med til at understrege, at her er tale om ekslusiv distribution. I forhold til butikkens beliggenhedsform, vurderer jeg Perch's til at være placeret huslejeorienteret, idet der er tale om en butik, som kunderne nok skal finde, selvom butikken er placeret på en sidegade. Det er ydermere kun i denne butik, jeg kan købe deres produkter fysisk. Derudover har virksomheden også denne salon, som man kan komme ind i, og sidde og nyde en kop the.

-----

Med henblik på Perchs fysiske butik, vurderer jeg, at virksomheden følger markedspenetrering som vækststrategi. Dette vurderer jeg, idet virksomheden bevare sine nuværende produkter som de udbyder på det nuværende marked. De har haft denne butik siden 1835, og den har ikke flyttet sig siden. Det er en fordel for virksomheden, at de har valgt at holde fast i dette koncept gennem hele deres levetid, idet det har være grundlag for, at de har opbygget en meget stærk kundegruppe, som kommer igen i butikken. Dog kan det være en ulempe for virksomheden at den fysiske del af virksomheden ikke har udviklet sig mere, idet det måske ville kunne have tiltrukket en endnu større kundegruppe. Virksomheden kunne måske udvide sit sortiment, idet de på nuværende tidspunkt har en relativt smalt sortiment, for at ramme så stor en målgruppe som muligt.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter