VØB – maj 2019 | Spørgsmål 1.1 – 1.6

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 3.
I bilag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Uddrag
Søstrene Grene har åbnet særdeles mange nye fysiske butikker, og dette har dermed påvirket vareforbruget, da virksomheden skal anvende flere varer. Omsætningen er som førhen nævnt steget, og det betyder dermed også, at vareforbruget er steget.

Ydermere skiftede Mikkel Grene strategi for 15 virksomheden i år 2014, hvor der blev lagt mere fokus på virksomhedens eget design.

Eftersom virksomheden skulle udskifte produkter, har dette også medført den procentvise stigning i vareforbruget. Indeks for vareforbruget er i alt steget med 73% fra år 2015/16 til år 2017/18.

Omkostningerne i bilag 1 viser, at indeks for andre eksterne omkostninger er steget med 161% o indeks for personaleomkostninger er steget med 164% fra år 2015/16 til år 2017/18.

Personaleomkostningernes stigning skyldes, at der skal bruges ekstra personale til de mange nye butikker verden over

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her