Opsamling på introforløbet “Street Art” – Billedkunst

Et tag er for eksempel et tegn, en tekst, som er lavet af en person/gruppe, som skal fortælle, ”at man har været det sted”.

Jeg h

... 

Læs mere »

Selviscenesættelse & identitet – del 1 – Selvportræt

Begrebet gengivelsesstrategi betyder, at man kan lave billeder på flade med forskellige måder, øjet, tanken og følelsen
• Øjet betyder,

... 

Læs mere »