Kyst og fastlandsklima | Rapport | Naturgeografi

Indledning
Jeg har valgt et meget spændene emne at undersøger om, som omhandler kyst of fastlandsklima.

Derfor Jeg har fortaget mig et forsørg for at teste forskellen i temperaturændring i vand og jord, kan det illustreres hvorfor der opleves klimatiske forskelle mellem kyst og fastland.

Formålet ved dette forsøg er at få noget viden om kyst og fastlandsklima. Mit forsørg er at måle tempereret i sand og vand, når det opvarmes under en varm lampe.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Forsøgets opstilling:
Apparalurliste
Fremgangsmåde:
Graf over resultatet:
Sammenligning mellem de to grafer:
Fejlkilder:

Spørgsmål
- Forklar betydningen af begreberne ”kystklima” og ”fastlandsklima”: Hvad er definitionen? Hvorfor er der denne forskel på klimaet?
- Hvordan kan dette forsøg illustrere forskellen på kyst- og fastlandsklima?
- Opstil hypotese: Hvordan forventer I at temperaturerne vil udvikle sig i henholdsvis vandet og sandet, både under opvarmning og afkøling? Begrund.
- Hvad er albedo? – hvad er enheden på albedo? – forklar.
- Hvordan læser man en hydroterm-figur?
- Kom med eksempler på steder med kystklima og steder med fastlandsklima – brug gerne hydroterm-figurerne side 244 eller jeres viden fra ’Venturesky øvelsen’ (laves d. 5/2.
- Nævn så mange årsager til temperaturforskelle på Jorden som I kan komme i tanke om. Brainstorm
- Konklusion på rapporten:

Uddrag
Fremgangsmåde:
For at udgøre forsøget bruges der to glas som fyldes cirka med 2 cm, det ene med vand og det andet med henholdsvis tørt sand og en lampe da kan blive varm så lampen kan opvarme sandet og vandet.

Lampen skal stilles så begge glas får lige meget lys. Derefter skulle jeg have en form for temperatur for at måle i sandet og vandet

jeg brugte et stege temperatur der jeg ikke havde andet herhjemme. Jeg målte tampaturen i samme dybe i begge beholdere ved hver måling.

Så noterede jeg starttemperaturen for de to beholdere cirka ½ cm under overfladen, så målte jeg hvert femte minut i 20 min og noterede alle resultaterne.

Efter de 20 min slukkede jeg lampen og målte temperaturen i begge beholdere, hvert femte minut i 20 min.

Graf over resultatet:
Ud fra måleresultaterne udarbejdes en graf, man kan tydeligt se hvornår lampen slukkes der temperaturen begynder at falde efter 20 min hvor lampen slukkes Grafen viser af sandet varmes hurtigere op end vand

det betyder sandet anvender 1,3 for at blive en grad hvor vandet skal have 4,2 j. på grafen kan da os ses at sandet mister hurtigere varmen end vandet, da sandet har denne lave varmekapacitet i forhold til vand.

Og hvis man kigger på grafen for vandet, kan det tydligt ses at vandet på grafen mister meget mindre varme, da grafen for vandet ikke falder med samme fart som grafen for sandet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu