Zebra og gnu opgave | Biologi

Indholdsfortegnelse
1. Beskriv tilvæksten af populationen af gnuer i perioden 1965 til 1970 og i perioden 1971 til 1976. Se figur 3
2. Argumentér for forskernes konklusion ud fra data, vist i figur 3.
3. Giv en mulig forklaring på resultaterne, vist i figur 4. Inddrag figur 3.
4. Forklar, hvorfor druknede gnuer kan resultere i tilførsel af C og N til flodens stofkreds-løb. Inddrag figur 6.
5. Forklar resultaterne, vist i figur 7.

Uddrag
Kulstof findes i alle de organiske stoffer som gnuen er opbygget af, som eksempelvis kulhydrater, fedstoffer og proteiner som altså er hvad vi finder i gnuens mave-tarmindhold, som udgør 12% af gnuens opbygning. Fedt og kulhydrater som cellerne bruger, til fremstillingen af energi er også opbygget af kulstof (C).

I kulstofskredløbet nedbrydes DOM af mikroorganismerne (bakterier).

Derudover består en gnu af 26% muskler, hvilket er her vi især vil finde en del kvælstof da gnuens mave-tarmindhold består af alle de tidligere nævnte ting, der også går ud til musklerne. Og da gnuer består af 44% knogler, sker der netop en stor tilførsel af Carbon til flodens stofkredsløb, da knogler består af kalk.

Kalk er en af de største kilder til kulstof, og da gnuerne består af 44% knogler, vil der allerede her ske en forholdsvis stor tilførsel af Carbon i form af calciumcarbonat.

I kvælstofs kredsløbet nedbryder nogle bakterier det organiske kvælstof, som gnuen indeholder, til DOM som reagerer med nitrat. Dette kaldes for en denitrifikation, hvor kredsløbet kan starte forfra igen da der blandt andet dannes frit nitrat af denne reaktion.

Dermed er gnuens store indhold af C og N, resultatet for tilførsel af C og N til flodens stofkreds-løb.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu