Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for virksomheden Wish. Fokusér på, hvordan virksomheden differentierer sig i forhold til traditionelle webshops.

2. Analyser købsadfærden for køb af produkter på Wish.
- Købsbehov:
- Købemotiv:
- Købstyper:
- Købsadfærdstype:
- Køberoller:
- Beslutningsprocessen:

3. Analyser årsagerne til Wish’s succes på det danske marked. Inddrag valgfrie elementer fra virksomhedens marketingmix i din analyse. - De 4 p’er - Lavet af Julie og Clara
- Produkt:
- Pris:
- Place:
- Promotion:

4. Diskuter følgende udsagn: - Lavet af Julie og Clara Wish disrupter det danske e-handelsmarked
- Wish kan bedst karakteriseres som en servicevirksomhed.

5. Identificér en væsentlig udfordring for Wish på det danske e-handelsmarked. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring. Lavet af Julie og Clara

Uddrag
1. Redegør kort for virksomheden Wish. Fokusér på, hvordan virksomheden differentierer sig i forhold til traditionelle webshops.

Wish blev grundlagt i 2011, af to tidligere ansatte i henholdsvis Google og Yahoo og er efterfølgende blevet en milliardvirksomhed.

Wish er en online hjemmeside og app. Wish er en markedsplads, hvor ideen går på, at mange mindre producenter fra Kina kan sætte deres produkter til salg for Wish’ forbrugere.

Wish laver en forbindelse mellem de tusindvis små producenter fra Kina og sine kunder. Dette medfører at Wish har en overdrevet bredt og dybt sortiment af produkter.

Wish differentiere sig ved deres meget lave pris deres forbundet med de lave omkostninger der er i deres produktion land Kina.

Det der får kunderne til at vælge Wish frem for andre alternativer er både denne billige pris med også deres brede sortiment af både nødvendige og unødvendige ting til hverdagen.

Wish’ salg bliver meget påvirket af massemediernes omtale. De skal have et godt omdømme for at tiltrække kunder og for at virke trustworthy, så kunderne tør bestille deres billige varer fra Kina hjem.

2. Analyser købsadfærden for køb af produkter på Wish.
For at analysere Wish som virksomhed vil jeg starte med at analysere købe behovet for køb af Wish’ produkter.

Købsbehov:
Da Wish tilbyder alverden af forskellige produkter kan behovet differentiere sig fra hinanden alt efter hvilket produkt kunder køber.

Overordnet er egobehovet et behov der bliver gennem de fleste køb af Wish’ produkter.

Det kan opfylde tilfredsstillelse af at få opmærksomhed, status og muligvis også være lidt unik hvis det er et produkt som ikke ses ofte i det samfund man begår sig i.

Tager vi udgangspunkt i fx. et brætspil som er en del af Wish’ sortiment. Kan det Sociale behov blive opfyldt, da det samler mennesker og er oplagt for samvær og hygge.

Wish tilbyder også produkter som fx. mundbind, videoovervågningskamera og arbejdssko.

Disse produkter er med til at skabe en form for sikkerhed for forbrugeren og dermed ser vi at Wish’ produkter også kan opfylde behovet for tryghed og sikkerhed.

Købemotiv:
Hvis vi skal analysere virksomhedens købemotiver, køber Wish’ kunder efter det sociale købemotiv.

Det gør de, da de primært køber med følelserne og under påvirkning fra andre. Det er nemlig ikke produkter der hvor man vil vælge med fornuften eller efter produktets funktion.

I stedet bliver kunderne grebet af de lave priser og muligvis reklamer eller omtale om hjemmesiden. Af motiver er det appellerende motiv Thrifty-motivet, hvilket vil sige at købe billigt.

Da den største årsag det man vil handle på Wish frem for andre hjemmesider er grundet deres billige priser.

Købstyper:
Af købstype appellerer Wish til at være impulskøb der gør de hovedsageligt grundet produkternes billige priser

men også fordi der ikke er noget køberen går og overvejer og heller ikke noget køberen ikke kan undvære.