WINE AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 11.4
A. Opstil en Artsopdelt Resultatopgørelse for År 5 Og en Balance Pr. 31. December År 5 Med Tilhørende Noter.

B. Redegør for Begreberne Anlægsaktiver Og Omsætningsaktiver.

C. Forklar, Hvordan Det Vil Påvirke Årets Resultat for År 5 Samt Egenkapitalen Pr. 31. December År 5, Hvis Der Afskrives Yderligere Kr. 20.000 På Biler I År 5.

D. Forklar, Hvorfor Man Periodiserer Virksomhedens Omkostninger Og Indtægter I Forbindelse Med Udarbejdelsen Af Virksomhedens Årsregnskab

Opgave 11.22
A. Redegør for Virksomhedens Hovedaktivitet.

B. Redegør for, Hvordan Koncernens Egenkapital Har Udviklet Sig I Regnskabsåret

C. Forklar De Væsentligste Årsager Til Udviklingen I Egenkapitalen.

Uddrag
OPGAVE 11.4
WINE A/S er en dansk detailvirksomhed som for en del år siden blev etablerede af Susanne Sunesen.

Susanne startede sin forretning WINE A/S i Kolding, hvor hun solgte delikatesse vin i den dyre prisklasse. Siden da har aktieselvskabet WINE A/S udvidet deres sortimentet med blandt andet specialøl, dyre oste og kvalitetschokolade.

Det nye sortiment har for virksomheden WINE A/S åbnet døre for en helt ny målgruppe, i form af andre virksomheder.

Dette betyder også at virksomheden nu befinder sig i en rolle hvor de både sælger produkter til B2C marked men også B2B.

Virksomhederne som handler hos Susanne, køber primært gaver til deres personale og forretningsforbindelser.

a. Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for år 5 og en balance pr. 31. december år 5 med tilhørende noter.
b. Redegør for begreberne anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Anlægsaktiver er de investeringer som virksomheden skal lave, for at kunne drive en virksomhed. Altså de anskaffelser, som virksomheden har behov for i forbindelse med driften af virksomheden.

Et anlægsaktiv kan f.eks. være en bil, eller en printer, altså inventar man forventer at bruge i over et år.

Omsætningsaktiver er aktiver, som virksomheder forventer at videresælge, opbruge eller omdanne til kontanter inden for et år.

Den største forskel mellem omsætningsaktiver og anlægsaktiver ligger i den forventede brugstid.

Omsætningsaktiverne har en forholdsvis kort brugstid. Hvorimod anlægsaktiver har en brugstid, der strækker sig over længere tid.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu