Widex AS | VØ opgave | 12 i karakter

Indledning
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

Indholdsfortegnelse
Interne forhold:

Interne forhold:

Faldet i EF fra 2016/2017 til 2017/2018 skyldes en stigende GR og dermed en faldende rentemarginal, en faldende gearing og sker på trods af en stigende AG

Uddrag
Nettoomsætningen stiger 16% i perioden. Stigningen i seneste regnskabsperiode er på 3 pp.

Stigningen skyldes vækst i afsætningen af nuværende og nye produkter og stabile salgspriser. Desuden stiger omsætningen udenfor Europa.

Finansielle indtægter falder kraftigt i perioden. Årsagen fremgår ikke af artiklerne eller pengestrømsopgørelsen.

Produktionsomkostninger stiger kun 13% i perioden og i artiklerne omtales reducerede produktionsomkostninger sandsynligvis pga. flytning af produktion.

Distributionsomkostninger stiger 16%, altså i samme takt som omsætningen, muligvis har det ikke været muligt at reducere stigningstakten pga. den stigende afsætning udenfor Europa.

Administrationsomkostninger stiger 11% fra 2015/2016 til 2016/2017 og falder herefter 4pp muligvis pga. omstrukturering af backoffice-opsætningen, hvilket dog har betydet engangsomkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu