Widex AS | VØ | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1.1
Interne forhold
Eksterne forhold

1.2
Indekstal for indtjening
Indtjeningsevnen
Indekstal for kapitaltilpasning
Kapitaltilpasningsevnen:

1.6
Kunder
Substituerende produkter
Rivalisering i Branchen
Konklusion

Uddrag
Widex A/S har fået et nyt trådløst produkt som hedder Beyond, og en stærkere global strategi. Det nye trådløse produkt beyond samt den stærkere globale strategi

var begge med til at skabe væksten i virksomheden i det dårlige regnskabsår 2016/2017, hvilket er positivt for virksomheden.

Virksomheden fik reduceret deres produktionsomkostninger. Virksomheden evne til at reducere produktionsomkostninger var med til at øge bruttoresultatet, som også viste fremgang, hvilket er meget positivt påvirkning for virksomheden.

Jørgen Jensen fortæller også, at lanceringen af det genopladelige Widex Beyond Z og et gendesig-net custom-apparat hjalp til med at fastholde virksomheden stærke tilstedeværelse i markedet.

Lanceringen af den genopladelige Widex Beyond Z er meget positivt for virksomheden, i og med at det hjalp med at fastholde virksomheden stærke tilstedeværelse i markedet.

Engangsomkostningerne i finansåret er primært relateret til fratrædelsesomkostninger i forbin-delse med flytningen af produktionen

omstrukturering af back-office-opsætningen og tabet på et salg af en bygning. Fratrædelsesomkostninger i forbindelse med flytningen af produktionen og tabet på et salg af en bygning.

Medføre at virksomheden administrationsomkostninger, hvilket er negativt for virksom¬heden.

---

”Widex leverede en fremgang på toplinjen på 12,7 pct. til 4346,2 mio. kr. i regnskabsåret. Justeret for valutaeffekter var nettoomsætningen 12,4 pct. højere sammenlignet med regnskabsåret 2015/16”.

Dette påvirker virksomheden Widex positivt fordi, udsvingene i valutakurserne har givet virksomheden en øget omsætning på 0,3 procent.

”For fem år siden lå 44 pct. af vores omsætning i Europa, mens det i dag er i USA, størstedelen af omsætningen ligger med 41 pct., mens Europa står for 37 pct.”.

Grundet at størstedelen af virksomhe¬den omsætning ligger i USA frem for Europa, medføre at virksomhe¬den distributions-omkostninger bliver større, hvilket er negativt for virksomheden.

Jørgen Jensen fortæller, at det gode resultat særligt skyldes en reduktion af produktionsomkost-ninger og stabile gennemsnitlige salgspriser.

Reduktionen af produktionsomkostninger og de stabile gennemsnitlige salgspriser, er meget positivt for virksomheden i og med at det har været med til, at danne bagrund for det gode resul¬tat.

”Vi er ikke store nok til at være en betydende spiller i markedet, blandt andet derfor vil vi inve-stere i innovation”.

At virksomheden ikke er store nok til at være en betydende spiller på marke-det, har en ekstern påvirkning for udviklingen, i og med at det betyder at Widex er presset af an-dre konkurrenter i branchen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu