Widex AS | Virksomhedsøkonomi | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1.1 Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.
- Interne:
- Eksterne forhold:

1.2 Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Indekstal for indtjening
- Indekstal for kapitaltilpasning

1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.

1.4 Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Opgave 3
3.1 Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.
3.2 Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.
3.3 Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
4.1 Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
De interne forhold, det nye produkt Widex Beyond Z og en stærkere global strategi har bidraget til at nettoomsætningen er steget.

Mens det eksterne forhold, stabile gennemsnitlige slagspriser på markedet, også har bidraget til at nettoomsætningen er steget. Derudover er der også kommet flere døve, i takt med at der kommer flere og flere ældre.

Finansielle indtægter mv.:
Denne post er faldet, da virksomheden ikke historisk set har været særlig gode til at investere.

De har netop også tabt penge på salget af en bygning, og derfor har de ikke modtaget samme afkast af deres bankindestående. De planlægger dog at investere mere i fremtiden.

Produktionsomkostninger:
Selvom det interne forhold siger at produktionsomkostningerne er reducerede, er posten stadig steget.

Dette skyldes at der skal produceres flere varer af det nye produkt, siden det er blevet populært, og det høje salg er med til at fastholde deres stærke position på markedet. De producerer altså flere varer, men nu med reducerede omkostninger på denne post.

Distributionsomkostninger:
Denne post er steget med 16% fra 2015/16 til 2017/18. Dette skyldes deres øgede salg af produkter. Som Jørgen Jensen fortæller, er det, det amerikanske marked der driver væksten i virksomheden

og derfor er der behov for at produkterne bliver distribueret til USA. I takt med at der er flere varer der skal til USA, bliver denne post altså også dyrere.

Administrationsomkostninger mv.:
Denne post er steget fra 2015/16, faldet i 2016/17 og derefter steget igen. Dette skyldes at der har været nogle fratrædelser i virksomheden og en omstrukturering af deres back-office

og derfor er der dels nogle lønposter som er afskaffet og nogle som er sænket. Der skal derfor ikke betales lige så meget løn. De har også solgt en bygning, og i den forbindelse har de ikke skullet betale husleje.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu