Widex AS | Virksomhedsøkonomi | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Uddrag fra virksomhedens hjemmeside:
- Widex hovedsædet i Lynge:
- Artikler:
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:

Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Opgave 2
- Rapportering

Spørgsmål 2.1 - 2.3

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 3
Kalkulation og indtjening

Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence 4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
Ejerform og vækst

Spørgsmål 4.1 - 4.3
4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Widex A/S er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1956. I dag er det en af verdensførende producenter af høreapparater.

Widex høreapparater forhandles i mere end 100 lande over heleverden, og virksomheden har ca. 4.000 ansatte globalt.

Widex A/S udvikler digital teknologi på et kvalitetsniveau, som de færreste kan matche, hvilket har skabt etomdømme som en af de mest innovative producenter i branchen.

En kompromisløs tilgang til innovationhar ført til fremskridt som verdens første digitale i-øret- høreapparat og egen revolutionerende trådløse teknologi.

---

Det grundlæggende sociale formål med vores virksomhed er at hjælpe med at forbedre livskvaliteten for mennesker med høretab og at bekæmpe det stigma

der kan være forbundet med høretab. Vores socialformål og vores forretningsformål går hånd i hånd og skaber værdi både for samfundet og for virksomheden.

Ledelsen i Widex forpligter sig til virksomhedens sociale ansvar (CSR) og tilstræber at integrere økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i forretningsbeslutninger.

For at kunne gøre dette erkender vi, at vi skal lytte til vores interessenter og løbende reagere på deres behov og krav.

Som virksomhed tilstræber vi altid at overholde al lokal lovgivning på de steder, hvor vi driver forretning

og vi tilstræber at overholde de internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd som f.eks. FN's Global Compact-principper for ansvarlig virksomhedsadfærd."

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu