Widex AS | Virksomhedsanalyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- "Vision:
- Mission:
- Widex hovedsædet i Lynge:
- Widex' CSR-erklæring:
- Artikler:
- Nøgletal:

Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.
- Eksterne forhold:
- Interne forhold:

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Opgave 2
- Rapportering

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag 4 er der en skabelon til balancen.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 3
- Kalkulation og indtjening

Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
Ejerform og vækst

Spørgsmål 4.1 - 4.3
4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”

Uddrag
Virksomhedsanalyse
Widex A/S er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1956. I dag er det en af verdens førende producenter af høreapparater.

Widex høreapparater forhandles i mere end 100 lande over hele verden, og virksomheden har ca. 4.000 ansatte globalt.

Widex A/S udvikler digital teknologi på et kvalitetsniveau, som de færreste kan matche, hvilket har skabt et omdømme som en af de mest innovative producenter i branchen.

En kompromisløs tilgang til innovation har ført til fremskridt som verdens første digitale i-øret-høreapparat og egen revolutionerende trådløse teknologi. Uddrag fra virksomhedens hjemmeside:

"Vision:
Vores vision er at give mennesker ubegrænset adgang til en verden af lyd ved at tilbyde perfekt hørelse.

Mission:
Vores mission er at tilbyde de absolut bedste høreapparater og den absolut bedste kundeservice. Vi tilbyder den mest avancerede, naturlige lyd på markedet.

Vores produkter giver mennesker mulighed for at bevare kontakten til omverdenen og kommunikere nemt.

---

1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

Eksterne forhold: Et eksternt forhold som Widex A/S fokuserer meget på er teknologien. De fokuserer meget på at følge med på den nye teknologi som udvikles

og har på nuværende tidspunkt en digital teknologi på et kvalitetsniveau, som de færreste andre virksomheder og producenter kan matche.

De lægger stor vægt på den innovative proces i hele tiden at udvikle sig, og dette fører til store fremskridt i virksomheden

hvor de blandt andet blev verdens første digitale i-øret-høreapparat af egen revolutionerende trådløse teknologi, og dette giver dem et forspring på markedet.

Et andet eksternt forhold er de politiske og lovgivningsmæssige forhold. Widex A/S fortæller selv at de gør deres absolut bedste for altid at overholde alt lokal lovgivning på de steder, hvor de driver forretning.

Derudover tilstræber de efter at overholde de internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd som f.eks. FN's Global Compact-principper for ansvarlig virksomhedsadfærd.

De demografiske forhold spiller også en stor rolle. Her har virksomheden klart en fordel i at “bosætte sig” steder med et højt ældre tal, da det ofte er dem som behøver høreapparat mest.

Her hænger de økonomiske forhold også med, da det udover demografien, er vigtigt at landet og dens indbygger har en god økonomi, så de rent faktisk har mulighed for at købe apparatet.

Derudover ses der stabile priser på markedet, som giver virksomheden en fordel på markedet.

Interne forhold: Widex går meget op i lytte til sig selv, deres interessenter og deres kunder. Herunder arbejder virksomheden meget med CSR både internt i virksomheden samt eksternt.

De tilstræber at integrere økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsbeslutninger.

Virksomheden havde i 16/17 en stærk global strategi som resulterede i reduceret produktionsomkostninger og stabile gennemsnitlige
salgspriser på markedet for høreapparater.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu