Widex AS | Virksomhedsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.
- Interne forhold:
- Eksterne forhold:

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indtjeningen:
- Kapitaltilpasningen:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 3.
I bilag 4 er der en skabelon til balancen.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Widex A/S har formået at skabe et omdømme som en af de mest innovative i branchen for høreapparater, idet de udvikler digital teknologi et kvalitetsniveau som de færreste i branchen kan konkurrere med.

Dette er en stor fordel for Widex, idet flere kunder vil præferere dem som producent frem fra andre i branchen og har derfor haft betydning for den økonomiske udvikling i det seneste regnskabsår.

Widex A/S har skabt en stærkere global strategi og med deres nye trådløse topprodukt Beyond var det med til at drive væksten for virksomheden i regnskabsåret 2016/17.

I og med at deres trådløse topprodukt Beyond stadig er et relativt nyt produkt, ville dette også påvirke regnskabsåret 2017/18.

Produktet hjalp med at fastholde deres stærke tilstedeværelse i marked især på det amerikaske marked, som faktisk driver væksten.

Derudover har virksomheden reduceret deres produktionsomkostninger, som i sidste ende har endt ud i et større resultat.

Widex har historisk set aldrig investeret mere i innovation, hvilket naturligvis har været omkostningsdyrt på den korte bane.

På trods af, at posten resultat af primær drift blev påvirket negativt af engangsomkostninger på 40 mio. kr. i det seneste regnskabsår

havde Widex alligevel formået at vækste fra 442,9 millioner kr. året før til 528,1 millioner kr. i 2017/18.

Engangsomkostninger er primært til fratrædelsesomkostninger i forbindelse med flytningen af produktionen, omstrukturering af back-office-opsætningen og tabet på et salg af en bygning.

Widex A/S er i gang med en restruktureringsplan, som går under navnet IMPACT. Dette har haft en positiv effekt på både omsætning og indtjening fremgår det af regnskabet, og selskabet forventer at strategien fortsat vil have en positiv effekt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu