Widex AS | Økonomisk udvikling | VØ opgaver

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.
- Interne forhold:
- Eksterne forhold:

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18. *

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18. *

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Opgave 2
2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 3
3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %) *
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Widex’s interne forhold har haft stor betydning for den økonomiske udvikling i virksomheden som ses i deres seneste regnskabsår. Lancering af deres produkt ”Beyond” medførte en global strategi.

De skiftede produktionen til et andet land. Det reducerede omkostninger som medførte en stigning i bruttoresultatet som var med til at drive væksten i regnskabsåret 2016/ 2017.

Deres resultater bunder i en stor reduktion af de stabile gennemsnitlige priser og produktionsomkostningerne. Det nye produkt Widex Beyond Z, har resulteret i en øget interesse fra udlandet, især har Widex forøget deres salg til Amerika.

---

Virksomhedens omsætning er steget med 16 % fra 2015/16 til 2017/18, som er grundet virksomhedens nye globale strategi.

Lanceringen af produktet “Beyond” har forårsaget, positive tal på toplinjen hvor virksomheden især har haft stor succes på det amerikanske marked.

Der har også været en stigning i distributionsomkostninger, der er steget med 16% fra 2015/16 til 2017/18, som skyldes omsætningen i USA i stedet for Europa

Administrationsomkostninger er steget med 7% fra 15/16 til 17/18, på grund af fratrædelser i organisationen. Her fremkommer der fratrædelsesomkostninger, og et fald i lønniveauet.

Anlægsaktiverne er steget med 42% mellem 2015/16 og 2017/18, det skyldes at Widex har flyttet deres produktion og skal dermed have nye maskiner og udstyr.

Derudover vil en øget omsætning også føre til stigende varebeholdninger. Det er ikke tilfældet her, da virksomhedens varebeholdning er faldet med 5% i tidsperioden. Som kan skyldes deres reducering af lagerbeholdninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu