Widex AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.1Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.
- Interne forhold:
- Eksterne forhold:

Opgave 1.2 Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Indekstal for indtjening
- Nettoomsætning:
- Produktionsomkostninger:
- Distributionsomkostninger:
- Administrationsomkostninger:
- Indekstal for kapitaltilpasning
- Anlægsaktiver:
- Varebeholdninger:
- Tilgodehavender fra salg:

1.3 (10 %) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
- Indekstal for indtjening
- Indekstal for indtjening
- Finansielle indtægter:
- Produktionsomkostninger:
- Distributionsomkostninger:
- Administrationsomkostninger:
- Indekstal for kapitaltilpasning
- Aktivernesomsætningshastighed:
- Varebeholdninger:
- Tilgodehavender fra salg:

1.4 (5 %)Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18

1.5 (5 %)Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømme fra driftsaktivitet:
- Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
- Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

1.6 (5 %)Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Bose’s indtræden i branchen.

Uddrag
Interne forhold:
Større salg af høreapparater har skabt en større omsætning for virksomheden.

“Reducerede produktionsomkostninger og stabile gennemsnitlige salgspriser på markedet for høreapparater var med til at sende bruttoresultatet op”(uddrag fra Business.dk).

Resultat af primær drift er også steget markant siden 2015/2016(Regnskab). Produktionsomkostningerne er steget da der er blevet investeret i innovation(Børsen 8. oktober 2018).

Eksterne forhold:
Der bliver solgt mere på det amerikanske marked end på det europæiske ift.

nogle år tilbage hvilket blandt andet skyldes lanceringen af det nye produkt, Widex Beyond Z.(Børsen, 26. september 2018 ).

---

Produktionsomkostninger:
Produktionsomkostningerne er steget med 13% siden 2015/16.

Det skyldes blandt andet at der bliver produceret mere, hvilket også kan ses på at omsætningen er steget.

Planen om at være mere innovativ gør også at der bliver brugt flere penge på produktionen. Widex har også rykket produktionen til Litauen hvilket også har gjort at produktionsomkostningerne ikke er steget helt vildt meget .

Distributionsomkostninger:
Distributionsomkostningerne er steget markant med 16% siden 2015/16. Det kan skyldes at der bliver omsat mere i USAend i Danmark .

Administrationsomkostninger:
Administrationsomkostningerne er steget med 7% siden 2015/2016, men faldt med 4 % fra 2016/17 til 2017/18.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu