Widex AS | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nettoomsætning:
- Finansielle indtægter:
- Produktionsomkostninger:
- Distributionsomkostninger:
- Administrationsomkostninger mv.:
- Nettoomsætningen:
- Anlægsaktiver:
- Varebeholdninger:
- Tilgodehavender fra salg:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
- Overskudsgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %) Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2(5%)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
En af de ting som har været med til at forbedre den økonomiske udvikling hos Widex A/S er deres helt nye lancering af det trådløse topprodukt Beyond, som var med til at drive væksten for virksomhedsåret i 2016/17.

Det er generelt lanceringer af produkter, der er med til at holde vækst og skabe markedsandele. Dermed er dette positivt for deres økonomiske udvikling.

En vigtig ting for deres økonomiske udvikling er, at de har reducereret produktionsomkostningerne og stabile gennemsnitlige slagspriser

dette har været med til at skabe økonomisk vækst, da bruttoresultatet er steget, og deres resultat har vist fremgang. Altså dermed er dette en positiv udvikling i deres økonomi.

Widex A/S har tabt 7% af deres omsætning i Europa, hvilket er negativt for den økonomiske udvikling, da dette betyder de har tabt markedsandele.

Dog er Widex A/S vokset meget på det amerikanske marked, hvilket er rigtig positivt for deres økonomiske udvikling da dette også er et stort marked med mange kunder, og dermed stiger omsætningen.

Widex A/S har ikke været ude og invester i innovation så meget før, men dette er noget de er begyndt at investere massivt i, da de vil fordoble forretningen indenfor de næste fem år.

Dette er altså negativt for den økonomiske udvikling, da det er noget de skal bruge mange penge på og endda ansætte folk til, dog kan det være positivt for den økonomiske udvikling på sigt, da dette kan være grundlag for mere omsætning.

Bose, som er en konkurrent, har fået en markedsføringstilladelse til et høreapparat, som giver patienten egen mulighed for at indstille høreapparatet uden hjælp fra uddannet personale.

Dette kan true Widex A/S og dermed kan dette være negativt for den økonomiske udvikling, da dette kan tage markedsandele fra Widex A/S og dermed flader deres vækst på det amerikanske marked som hovedsageligt driver hoveddelen af deres vækst. Dermed påvirker det deres økonomiske udvikling negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu