Widex | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %) Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S de seneste regnskabsår.
1.2 (15 %) Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
1.3 (10 %) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
1.4 (5 %) Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.
1.5 (5 %) Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.6 (5 %) Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Opgave 2 Rapportering
2.1 (10 %) Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.
2.2 (5 %) Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.
2.3 (5 %) Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.


Opgave 3 Kalkulation og indtjening
3.1 (5 %) Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.
3.2 (5 %) Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.
3.3 (5 %) Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4 Ejerform og vækst
4.1 (5 %) Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.
4.2 (5 %) Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.
4.3 (5 %) Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her