Indledning
Klima, klima og atter klima. Klimadebatten er nok et af de emner der fylder mest i artiklerne i medierne for tiden, og en populær holdning er at der skal være et større fokus på den.

Men hvilke retoriske virkemidler er det lige man skal benytte sig af for bedst at få sit budskab om en mere ambitiøs klimakamp frem til den intenderede modtager?

To forskellige forsøg på dette er debatindlægget ”Vores børn fortjener grønne ambitioner”, skrevet af de fem tidligere energiordførere:

Jens Joel, Søren Egge Rasmussen, Christian Poll, Ida Auken og Pia Olsen Dyhr, og Caspar Erics brev til sit barnebarn ”Jeg ser dit bitre ansigt forbande mig, fordi I fik nye elbiler, men mistede laksen”, som begge er bragt i Politikken i henholdsvis maj 2017 og december 2018.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Da spørgsmålet er retorisk, er formålet ikke at opnå noget klart svar, men derimod at opfordre læseren til at reflektere videre over de problemer der fremstilles.

Derudover ses det også, at han gennem brugen af direkte tale og ordvalg som ’vores skyld’ forsøger at inddrage læserne i brevets tematikker og opfordre dem til aktivt at tage stilling til dem.

Den direkte tiltale fungerer dermed også som et retorisk virkemiddel ved at overbevise læseren om, at problemerne Eric beskriver også er aktuelle for deres liv.

I brevet gør Eric også brug af en række sproglige virkemidler til at forstærke sine pointer og krydre teksten en smule, så problematikkerne i brevet virker mere indbydende for dets læsere.

Dette gør han eksempelvis ved ofte at bruge metaforer til at give et stærkere billede af de problemstillinger, som han beskriver: