VØ hhx 10 | Løvbjerg | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
(5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S de senere år.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Løvbjerg Supermarked A/S. for årene 2016 til 2018 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Afkastningsgrad:
- Overskudsgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:
- Egenkapitalens forrentning
- Gældsrente:

1.4 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

1.5 (5 %)
Vurder Løvbjerg Supermarked A/S´ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Uddrag
Løvbjerg er en kæde besteående af 15 butikker hvor størstedlen af dem er fastsat på jylland og en enkelt på fyn.

Den daglige beskæftigelse består af kæde og butiksdrift, løvbjerg har dog en ekstern partner til indkøb, transport, logistik osv.

I 2017 valgt man at skifte grossist fra Retain til Dagrofa, hvilket ses at være fornuftigt indtil videre.

I perioden fra 2016-18 ser omsætningen meget stabil ud, dog ser vi et lille dyk i 17, som kommer af en større renovering af den største butik, og mindre investeringer i slagter, og diverse afdelinger.

vis man kigger på udviklingen i bruttofortjenesten kan vi se en pæn stigning fra netop 2017 til 2018, hvilket kan indikere, et bedre og stærkere indkøbssamarbejde.

Der er blandt andet også i kæden for første gang blevet ansat en HR-chef, da man mener at et veluddannet personale er med til at skabe værdi på længere sigt.

Der er samtidig i perioden kommet en massiv investering i inventar i form af køle og frostanlæg.

Der er også en generel modernisering af butiksnettet, hvilket er meget nødvendigt og vigtigt for løvbjergs konkurrenceevne.

Likviditetsgraden i perioden er også stegetdet har været med til at betyde meget nedgang i de finansielle omkostninger.

---

Vi analyserer en virksomhed i værdikæden for at finde ud hvordan virksomheden er værdiskabende.

Løvebjerg er en handelsvirksomed og har ingen decideret produktion og benytter sig af indkøb fra grossisten Dagrofa til videresalg.

Vi starter med salg og service hvor løvbjerg prioriterer et meget behjælpsomt og veluddannet personale. ”

Medarbejderne er en vigtig ressource i vores strategi, og vi oplevede, at vi ikke var dygtige nok til at løfte den HR-opgave, der ligger i en kæde af vores størrelse” siger Jesper due i et interview.

Og med det sagt er det ekstremt vigtigt for løvbjerg at deres personale kan give god rådgivning og assistere for at skabe mere værdi for kunden.

Løvbjerg har bla. Også investeret i en ny slagter afdeling for at kunne skabe mere værdi for kunden.

Det har dog også betydet flere personaleomkostninger i form af højere og flere lønninger samt en ny HR-chef. Der i alt er steget med omkring 11mio i perioden fra 2016-18.

Marketing: Alle løvbjerg butikker har det samme grundsortiment ”Butikkerne skal have et grundsortiment, men ellers arbejder de hver især med de ting, de er gode til.

Købmændene udveksler erfaringer, men det, der virker ét sted, virker måske ikke i en anden butik, og så skal det ikke introduceres der” siger Jesepr due.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu