Virtuel undervisning under coronakrisen | Analyse

Indledning
Mennesket lever i dag i en yderst problematisk virkelighed. Danmark er ramt af coronakrisen og dette påvirker hele befolkningen.

Skoler og uddannelsesinstitutioner er under nedlukning, hvilket fører til tvunget afprøvning af fjern- og onlineundervisning. Ændrer dette på elevernes indlæring - også for de svageste?

Og bliver lærerne bedre til at skabe en mere inddragende og varieret undervisning? Dette er en problematik

som beskrives i både Lise Richters artikel i information fra d. 15. april 2020 ”Det store pædagogiske eksperiment under nedlukningen af uddannelserne kan forbedre undervisningen” og fmd.

for gymnasieskolernes lærerforening Thomas Keplers debatindlæg fra d. 18. april 2020 ”Stop jubeloptimismen over virtuel undervisning”.

Uddrag
I Thomas Keplers debatindlæg, kommer han klart og tydeligt ud med sine holdninger. Han mener, at Lise Richters artikels pointer og formodninger er helt forkerte.

Han starter med et uddrag fra hendes artikel og kommer bagefter med kommentaren ”Intet er mere letkøbt og forkert” . Han mener at lærerne bliver fremstillet på en helt forkert måde

han tror ikke at de har forstået, at virtuel undervisning mellem lærere og elever faktisk har nogle klare begrænsninger, der både går ud over elevernes trivsel og faglige udbytte.

Han udtaler på et tidspunkt ”Den karikerede fremstilling af læreren som talende drone, der står foran tavlen uden forbindelse til eleverne, er lige så bedaget, som den er trættende” .

Han synes det er en vildfare, at flere kilder fra Lise Richters artikel har en formodning om, at virtuel undervisning gavner de svage elever, da han mener det er helt omvendt.

Han påpeger nemlig ”Svage og udfordrede elever får sværere og sværere ved at fastholde koncentrationen i den virtuelle undervisning.

De er udfordret både teknisk og fagligt, og de har svært ved at finde sig til rette i en ny og massiv virtuel virkelighed.

Det er svært at holde dampen oppe, når fagenes mange opgaver og krav tårner sig op uden den fysiske tilstedeværelse af en lærer, der forklarer og opmuntrer, når der er behov for det”.

Han mener også, at der er en grund til de kalder det nødundervisning. Det er ikke noget som er i første prioritet

men derimod kræver det en ekstra indsats både for lærer og elever - det er ikke noget som er holdbart i længden. Dermed er Thomas Kepler overordnet set uenig i mange af pointerne i Lise Richters artikel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu