Virksomhedsomkostninger | Noter

Indholdsfortegnelse
De vigtigste omkostninger
Vareforbrug/materialeforbrug
Arbejdsløn
Sælgerløn
Funktionærløn
Salgsfremmende omkostninger
Lokaleomkostninger
Afskrivninger
Renteomkostninger.
Andre omkostninger.

Uddrag
Vareforbrug/materialeforbrug i en handelsvirksomhed vil vareforbruget være en af de væsentligste omkostningsarter. Ved en periodesvareforbrug forstås kostprisen (anskaffelsesprisen) for de i perioden solgte varer.

Kostprisen består af indkøbsprisen hos leverandøren med tillæg af omkostninger ved varens hjemtagelse som fx told, fragt og forsikringspræmie.

– I en produktionsvirksomhed udgør materialeforbruget en væsentlig omkostningsart. Materialeforbruget omfatter forbrugte råvarer, komponenter og emballage.

– Da det totale vareforbrug eller materialeforbrug er direkte bestemt af afsætningens eller produktionens størrelse, hører disse omkostninger til virksomhedens variable omkostninger.

Som udgangspunkt forventes det, at vareforbruget og materialeforbruget stiger proportionalt med aktiviteten.

---

Ved arbejdsløn forstås den løn, som en produktionsvirksomhed betaler til de medarbejdere, der i produktionen er direkte beskæftiget med fremstilling af færdigvarer.

Arbejdsløn kan dog også forekomme i en servicevirksomhed, idet det fx kan være løn til rengøringspersonalet i et rengøringsfirma.

– Der findes principielt to forskellige måder at fastsætte lønnen på. Der er tale om tidløn, hvis der aflønnes i forhold til anvendt arbejdstid.

Der er tale om akkordløn, hvis der i stedet aflønnes efter den præsterede arbejdsmængde. Arbejdsløn vil uanset aflønningsform være en variabel omkostning, da virksomhedens samlede udgift til arbejdsløn vil være bestemt af produktionens størrelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu