Virksomhedsøkonomi | Stryhns

Indholdsfortegnelse
1.1 (10%)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.
1.2 (15%)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.
1.3 (10%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
1.4 (5%)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.
1.5 (5%)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.
1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

Opgave 2
2.1 (5%)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.
2.2 (5%)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.
2.3 (5%)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3
3.1 (5%)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.
3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.
3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Opgave 4
4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.
4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.
4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

Til at vurdere dette spørgsmål har vi benyttet os af Ansoffs Vækstmatrice.

Vi vil vurdere, at Stryhns A/S har de seneste år benyttet sig af vækststrategien, ​vækst via integration.​ Helt specifikt horisontal integration. Horisontal integration defineres som, når en given virksomheden søger vækst gennem opkøbe en konkurrent eller ved fusionere med en konkurrent. Hvilket er hvad Stryhn's A/S har gjort.

Stryhns A/S har nemlig opkøbt 4 konkurrenter/ virksomheder som er i er en branche Stryhns ønsker at bevæge sig ind i.

Fordelen ved at bruge horisontal integration er for Stryhns A/S, at bruge de kan benytte sig af de andre virksomheders stærke sider, og deres konkurrencemæssige fordele til at skaffe vækst i deres værdikæde. De 4 virksomheder er dermed samlet set med til at danne et stærkere selskab og brand for Stryhns A/S .

Derudover benytter de sig også af​ produktudvikling​. Her har Stryhns især fokus på fornyelsen af nuværende produkter og sortimentsudvidelse. Dette gjort med henblik på at følge tidens trends og tendernes inden for fødevarebranche, og følge med kundernes efterspørgsel.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

En stærk CSR politik, er blevet en ting som flere og flere forbrugere lægger vægt på. Det øget fokus på CSR politikken er eksempelvis kommet i takt med, etablering af FN’s verdens mål og det verdensomspændende fokus på den globale opvarmning.

Det er derfor meget vigtigt, at Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter, da dette kan være med til at skabe mere brandværdi. Det kan også være med til at påvirke forbrugernes præferencer, da nogle forbrugere måske vil søge mod substituerende mærke, hvis virksomhederne ikke tager hensyn til de sociale og miljømæssige forretningsaktiviteter.

Fordelene er derfor, en øget brandværdi, en øget kundeværdi og en mulig meromsætning.

Ulemperne ved at reducere virksomhedens klima- og miljøpåvirkningerne aktiviteter er dog, at der kan være stor omkotninger forbundet med dette.

Eksempelvis i form af anskaffelse af nye og mere bæredygtige maskiner, større krav til arbejdsforhold og uddannel m.m. Disse investeringer kan ikke garanteres at levere en øget omsætning, hvilket kan være en kritisk faktorer da virksomheden risikere at stå med øget omkostninger som ikke kan opvejes af omsætningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu