Virksomhedsanalyse | LEGO opgave

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål: 1.1 (5 %)
Forklar, hvilke økonomiske overvejelser der ligger bag udtalelsen: ”Vi fokuserer ikke på omkostninger. Vi fokuserer på leveringssikkerhed” i artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser”.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Lego Koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes Lego Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.4 (10 %)
Udarbejd en SWOT-analyse for Lego Koncernen med udgangspunkt i casematerialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.

1.5 (5 %)
Vurder Lego Koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Uddrag
I denne artikel udtaler Legos produktionsdirektør at de ikke vælger at fokusere på omkostningerne, men på deres leveringssikkerhed.

Dette er et fast valg fra Legos side. LEGO’s brand og legetøj er kendt verdenen over, og derfor har de valgt, at placere deres produktion i hele verden, for at alle deres kunder har mulighed for, at få fingrene i deres produkter.

Denne beslutning er derfor grundlag til at de har øgede omkostninger, i forhold til hvis de valgte at placere deres produktion færre steder, hvor bl.a. lønniveauet er lavere.

Produktionschefen, Bali Padda, udtaler også at det er vigtigere for dem med en høj leveringsservice, da de ikke vil have at deres kunder verden over, ikke har mulighed for at købe de ønskede produkter. Samtidig er det også en del af deres service og deres image, at kunne udbyde de forskellige slags klodser og sørge for tilgængeligheden af dem verden over.

Lego arbejder også med deres filmfranchise, hvor de her har produceret korte efterligninger af kendte film i Lego version, såsom ”Ringenes Herre” og ”Harry Potter”.

Derfor er det også vigtigt at disse produktserier bliver udbudt på markedet, når filmene bliver udgivet, så Lego kan bibeholde interessen for serien, fra deres kunder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu