Vi skal tage Danmark og Dannebrog tilbage | Analyse | P. S.

Indledning
I mange år har der været et skærpet fokus på, hvad der i grunden ligger i begrebet danskhed. Det er ofte et emne, der skaber stor debat særligt blandt mennesker med en ikkevestlig baggrund.

Det er også et emne, der berører dansk politik i og med, at de fleste har en opfattelse af. Spørgsmålet om, hvem der i virkeligheden har retten til at bestemme, hvorvidt man er dansk, er ikke så simpelt.

Dette forsøger skribent Pernille Skipper, der er politisk ordfører for Enhedslisten, at reflektere over i sin kronik: “Vi skal tage Danmark og Dannebrog tilbage”. Hun retter særligt sit fokus mod Dansk Folkeparti, hvor hun kritiserer deres parti en del.

Denne kronik skrevet af Pernille Skipper er bragt i omnibusavisen Jyllands-Posten den 4. oktober 2018.

Det, der kendetegner en omnibusavis er, at den behandler emner, der er relevante for offentligheden, da den har fokus på politik og er med til at sætte den politiske dagsorden, hvilket tydeligt kommer til udtryk i denne kronik.

Jyllands-Posten er en avis for alle, der både findes online samt udgives i et fysisk eksemplar. Denne avis er præget af politik inden for blå blok, hvilket også afspejles ved, at avisen støtter blå blok.

Dermed er læserne af Jyllands-Posten også oftest mennesker, der stemmer blåt frem for rødt. Under disse omstændigheder udnytter Pernille Skipper sig af situationen ved, at udtrykke sine holdninger, da hun er ordfører for Enhedslisten og derfor støtter op om rød blok.

Uddrag
Kronikken bliver indledt med en beskrivelse af emnet, herunder hvordan situationen forholder sig i forhold til Dansk Folkeparti.

Her giver Pernille Skipper også sin egen mening til kende til Dansk Folkepartis måde at føre politik på, hvor hun indleder med følgende sætning:

”De seneste årtier har Dansk Folkeparti skridt efter skridt forsøgt at overtage Dannebrog og som et andet reklamebureau forsøgt at associere dansk nationalfølelse med netop deres parti” .

Allerede i begyndelsen kommer hun med sin egen negative mening i forhold til Dansk Folkeparti ved at nedgøre deres politik. Dette er med til at fange læserens interesse allerede i starten af kronikken ved at åbne op til emnet.

Herefter vælger hun at præsentere læseren for, hvad hendes baggrund er for at debattere om emnet. Her skriver hun følgende: ”Debatten om ”danskhed” tog fart, da højrefløjen i Folketinget vedtog en udtalelse om, hvor mange mennesker med ikkevestlig baggrund der måtte bo i udsatte boligområder” .

Dette skaber altså en grundlæggende forståelse hos læseren om, hvad der er, der ligger til grund for Pernille Skippers holdninger.

Herefter benytter hun et mere konkret eksempel som de fleste danskere kan relatere til, nemlig julen. Hun perspektivere over noget, som Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti sagde om, at man ikke er rigtig dansk, hvis man ikke fejrer jul.

Men julen er fuld af traditioner og er forskellig i hvert hjem, dermed er der ingen retningslinjer for, hvad det vil sige at holde jul.

Hun bruger dette eksempel i håbet om, at få nogle af læserne fra Dansk Folkeparti til at få øjnene op for, hvor langt ude det i princippet er.

Pernille Skipper har bragt denne kronik i Jyllands-Posten og har derfor på forhånd været klar over, at det ville skabe en masse sure miner i og med, at størstedelen af avisens læsere er tilhængere af Dansk Folkepartis politik.

Det er derfor afgørende for hende, at argumentere for sin sag og forhåbentlig vinde stemmer til Enhedslisten. Troværdigheden hos modtageren spiller også en stor rolle.

Dog kan man argumentere for, at hendes syn på sagen ikke umiddelbart er så troværdig, eftersom hun tilhører et andet parti end Dansk Folkeparti.

Hun kan derfor have en tendens til at hun har et forvrænget syn af virkeligheden og prøver at få avisens læsere på hendes side af sagen.

Alligevel opnår hun en høj troværdighed, fordi hun trods alt er politiker og gør brug af flere eksempler på hændelser, der har fundet sted i virkeligheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu