Vestas AS | VØ opgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Artikler:
- Internt materiale:
- Nøgletal:
- Nøgletal:

1.1 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden.
- Produkt- og teknologiudvikling
- Service efter salg
- Produktion

1.2 (5%)
Forklar, hvorfor serviceaftaler er vigtige for Vestas A/S’ indtjening.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Vestas A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.
- Rentabilitetsanalyse:
- Indtjeningsevnen:

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes Vestas A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5%)
Vurder Vestas A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Opgave 2
- Investering

2.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (5 %)
Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger.

2.4 (5 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

Opgave 3
- Knap kapacitet

3.1 (10 %)
Beregn, hvilke af de 8 ordrer det er optimalt at producere i det kommende kvartal under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 200 maskintimer.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (10 %)
Vurder, hvilken af de to udvidelsesmuligheder der er mest lønsom.

Opgave 4
- Logistik

4.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten H-14.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre, for at det er lønsomt selv at producere komponenten H-14.

4.3 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele og ulemper Zepro A/S vil få, hvis virksomheden selv fremstiller komponent H-14.

Bilag:
- Serviceaftaler forgylder Vestas
- Guld værd for aktionærer
- Serviceaftale følger med
- FAKTA Serviceaftaler i Vestas

Lær af Vestas: En svensk triumf
- Børsen 11. februar 2015
- Grønthøsteren vil fortsætte

Vestas jagter Siemens' førertrøje
- Testresultater afgørende

Uddrag fra Ledelsesberetning
- Driftsregnskab
- Nettoomsætning
- Bruttoresultat
- Forsknings- og udviklingsomkostninger
- Distributionsomkostninger
- Administrative omkostninger.
- Aktiviteter og ordrebeholdning – Vindmøller

Uddrag
Vestas A/S er en dansk produktionsvirksomhed, der fremstiller vindmøller. Virksomheden regnes for at være verdens førende på sit felt og har en global markedsandel på ca. 30 %.

Virksomheden har eksisteret siden 1898, men det var først under oliekriserne i 1970’erne, at Vestas A/S begyndte at undersøge vindmøllens potentiale som en alternativ energikilde til olie, gas og kul.

I 1979 leverede Vestas A/S de første vindmøller, og salget har siden været stigende. I 2014 solgte virksomheden 6.544 vindmøller.

Vestas A/S er i dag en verdensomspændende virksomhed med produktion i mange lande og kunder over det meste af kloden.

Virksomheden har leveret over 50.000 vindmøller igennem årene. Der er ca. 20.000 medarbejdere ansat i virksomheden, omsætningen var i 2014 kr. 51.549 mio. kr., og resultat af primær drift blev på kr. 4.170 mio. kr.

---

Som det kan ses, er afkastningsgraden steget fra kun 1,1% til hele 10%, det vil altså sige at afkastningsgraden er steget med 807,2%.

Afkastningsgraden holdes sammen med markedsrenten plus et risikotillæg, hvilket er cirka 3%. Dette vil altså sige at afkastningsgraden er på et tilfredsstillende sted, i udgangspunkt i 2014.

I overskudsgraden kan der ses udelukkende en positiv fremgang, dette kan ses i udviklingen fra 1,1% til 8,8%, det vil altså sige at afkastningsgraden er steget med 701,2%.

Dette skyldes den øgede fokus på de forskellige serviceaftaler ved Vestas A/S, dette kan ses ud fra artikel 1 og 3. Da der er positiv udvikling i overskudsgraden, smitter det af på aflastningsgraden.

Aktivernes omsætningshastighed har haft en stigning fra 0,98 til 1,13 i perioden, dette er en stigning på 15,5%. Dette har en positiv virkning i afkastningsgraden.

I gældsrenten kan man se en stigning fra 1,8% til 3,1%. Som det kan ses, ligger afkastningsgraden højere end gældsrenten, dette vil så sige at virksomheden har tjent penge på at arbejde med gæld.

I egenkapitalens forrentning har der været en stigning fra -0,6% til hele 27,4% hvilket anses som værende særdeles positivt. Dette skyldes bl.a. den positive fremgang for afkastningsgraden.

I forhold til gearingen, så er der en stigning fra 2,4 til 2,52. Dette ses som værende positivt, netop fordi at Vestas går ind og har en indtjening på at arbejde med gæld, gennem perioden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu