Verdensbilledets udvikling | Opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Aristoteles 384-322 f.Kr
Aristarchos 310-230 f.Kr
Claudius Ptolemaios 85-165 e.Kr
Nicolaus Kopernikus 1473-1543
Galileo Galilei 1564-1642
Johannes Kepler 1571-1630
Keplers love
Isaac Newton 1642-1727
Udvalgte person: Tycho Brahe 1546-1601
Den nære astronomi
- Stjernedøgn, siderisk døgn og soldøgn
- Årstiderne
- Dag og nat
- Månen og dens faser
- Solformørkelse
- Måneformørkelse
Litteraturliste

Uddrag
Aristoteles 384-322 f.Kr
Aristoteles var en græsk videnskabsmand og filosof. Aristoteles dannede den jordiske fysik med fire grundelementer.

Nemlig vand, jord, ild og luft. De fire grundelementer opbyggede alt på jorden, mente Aristoteles. De havde hver deres naturlige placering i verden.

Vand og jord søgte mod Universets centrum. Ild og luft søgte bort fra Universets centrum. I forhold til den himmelske fysik fandtes der kun perfekte kugleformede himmellegemer, der bevægede sig med konstant fart i cirkelbevægelser ifølge Aristoteles.

Aristarchos 310-230 f.Kr
Aristarchus var en græsk astronom og matematiker. Aristarchus dannede det heliocentriske verdensbillede.

Det heliocentriske verdensbillede har solen i Universets centrum (Dette heliocentriske verdensbillede ses t.h.). Det heliocentriske verdensbillede blev dog videreudviklet senere af Kopernikus.

Aristarchos var den første person som bestemt jordens radius og målte jordens, solens og månes afstand.

Claudius Ptolemaios 85-165 e.Kr
Ptolemaios var en græsk astronom. Ptolemaios udviklede en matematisk beskrivelse der kunne forudsige stjernernes og planeternes bevægelse på himlen.

Ptolemaios var dog nødt til at indføre flere cirkler for hvert himmellegeme for at få regnestykket til at passe. Planeterne og stjernerne bevægede sig i cirkelbaner om jorden ifølge Ptolemaios.

Ptolemaios dannede det geocentriske verdensbillede. I det geocentriske verdensbillede ligger jorden i Universets centrum.

Månen (☾), Merkur (☿), Venus (♀), Solen (☉), Mars (♂), Jupiter (♃) og Saturn (♄) drejede rundt om jorden, i den skrevne rækkefølge (det geocentriske verdensbillede ses på billedet t.h.).

På fiksstjernefæren bevæger stjernerne sig rundt, vist med stjerner på billedet. I forhold til den fysiske fortolkning af det geocentriske verdensbillede var det uklart.

Kun ved at indføre et bestemt antal epicykler (Epicykler er en cirkelbevægelse rundt om et punkt, som på sin side bevæger sig langs periferien på en anden cirkel), kunne Ptolemaios forklare deres bevægelse.

Men Ptolemaios og det geocentriske verdensbillede kunne ikke give den fysisk fortolkning på hvorfor.

Ptolemaios geocentriske verdensbillede gav matematisk en præcis beskrivelse af bevægelsen af himmellegemerne, selvom det var meget kompliceret.

Det geocentriske verdensbillede var derfor verdensopfattelsen for størstedelen indtil midten af 16. århundrede.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu