Velfærdsmodel | Noter

Indholdsfortegnelse
Opgave 7.6
a. Gør rede for de centrale elementer i den danske velfærdsmodel.

b. Peg på centrale områder, hvor den adskiller sig fra henholdsvis den centraleuropæiske og den liberale model.
- Den liberale velfærdsmodel vs Den universelle:
- Den centraleuropæiske velværdsmodel vs Den universelle:

c. Diskutér den danske models styrker og svagheder. Inddrag vinkler som lighed/ulighed, konkurrenceevne, kriminalitet, korruption, tillid, innovationsevne, iværksætteri, frihed, demokratisk indflydelse, etc.

d. Danmark er rollemodel for mange økonomer og politikere verden over - jævnfør uddragene ovenfor. I hvor høj grad er det muligt for andre lande - efter din vurdering - at 'kopiere' den danske model?

Figur 7.10 Aldersfordeling i Danmark, 2017 og 2050 DEL

Uddrag
a. Gør rede for de centrale elementer i den danske velfærdsmodel.
Ved velfærdsstaten er det staten som udgør hovedparten, og er det led som er vigtigst for, at samfundet kan fungere.

Derefter kommer markedet og så civilsamfundet. Danmark er et land der går op i lighed mellem borgere, i form af, at alle skal have mulighed for at skabe et godt liv.

Dette er med til at øge veldstanden per borger i hele landet. De centrale elementer som er vigtigst for et velfungerende universelt velfærdssystem betegnes som:

- Høj omfordeling mellem borgere, som bliver finansieret af skatter
- Højt skattetryk
- Mange gratis ydelser- Hospital, uddannelser, tandlæge indtil 24 år, sociale ydelser
- Mulighed for overførselsindkomster hvis nødvendigt
Alt i alt grunder det i, at staten skal sikre individet et sikkerhedsnet, så det uanset den økonomiske situation, har noget at falde tilbage på.

b. Peg på centrale områder, hvor den adskiller sig fra henholdsvis den centraleuropæiske og den liberale model.

Mest centralt er det de høje skatter samt statens størrelse som definerer forskellen mellem den universelle velfærdsmodel og den centraleuropæiske samt liberale.

Ved den centraleuropæiske velfærdsstat grunder den primært i, at dem der er på arbejdsmarkedet får fordele. De betaler nemlig skatter til sociale forsikringsordninger.

Når eller hvis personen bliver syg, gammel, ude af stand til at arbejde, så kan modtage sociale ydelser.

Samtidig er ens familie også et vigtigt element. Familien hjælper med ens uddannelse i starten af ens liv, og derefter hjælper man de ældre når de har brug for det. Derfor er det en blanding af familie og arbejdsmarkedet, som skaber en sikkerhed

Hos den Liberale velfærdsmodel hjælper staten kun de svageste i samfundet, og resten skal selv finansiere deres sikkerhed i form af forsikringer.

Her spiller staten den mindste rolle, og markedet er det afgørende element. Velfærdsmodellen bygger på frie markeder, og det at være ”sin egen lykke smed”.

Skatterne er derfor lave, da det er begrænset hvor meget de skal bruge. Derfor er den økonomiske ulighed også stor i de lande, som er bygget op omkring denne velfærdsstat.

Dog mener de selv, at lighed betyder, at alle klarer sig selv, og må knokle for det de gerne vil opnå.

Den liberale velfærdsmodel vs Den universelle:
- Familiens størrelse
- Måden arbejdsmarkedet er afgørende
- Skatterne

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu