Velfærdsmodel | International økonomi | Noter

Indholdsfortegnelse
a. Redegør for den skandinaviske velfærdsmodel og den centraleuropæiske velfærdsmodel:

b. Gør rede for den liberale velfærdsmodel.

c. Foretag en analyse af udviklingen i fattigdomsraten i USA ud fra figur 8.7 – og peg herunder på årsager til udsvingene. Tip: tjek figur 1.5 i din besvarelse.

d. Foretag en analyse af den første graf, der viser udviklingen i amerikanernes realindkomst over en længere periode (1980-2014).

e. Foretag en analyse af udviklingen i gini-koefficienten ud fra ovenstående graf.

f. Hvorfor anser flere og flere økonomer det som et problem for USA, at uligheden er så stor – og stigende?

g. Hvad kan USA gøre for at mindske den store ulighed?

Uddrag
Den skandinaviske velfærdsmodel er den som vi har i Norden, og den er meget anderledes i forhold til de andre to velfærdsmodeller.

De kendetegn som betegner den er: de fleste sociale ydelser gælder alle og er ens for alle, højt skattetryk og udgiftstryk

velfærdsordninger er finansieret via skatter og ikke via forsikringsordninger og høj grad af social omfordeling. Fx: I Danmark får alle mennesker hjælp af staten, hvis de har brug for det.

Hjælpen bliver finansieret gennem den skat, vi betaler til staten. Dette er også et af kendetegnene ved den skandinaviske velfærdsmodel.


Den centraleuropæiske velfærdsmodel er den som de bruger i Tyskland, Belgien og Frankrig. Finansieringen er meget anderledes end den som vi har i Danmark

finansieringen sker gennem lovpligtige forsikringsordninger for de personer som er på arbejdsmarkedet.

Man har derfor kun en forsikring der dækker: pensionsforsikring, sygeforsikring og arbejdsforsikring. Hvis man bliver ansat i en virksomhed i Tyskland så indbetaler man en stor pengesum til de forskellige forsikringer.

Så personens pension afhænger af, hvor mange år personen har været på arbejdsmarkedet. Så de sociale ydelser er til dem, som er på arbejdsmarkedet.

Så de sociale ydelser er knyttet sammen med dem som er i beskæftigelse. Det vil sige, hvis en person som ikke er i arbejde, skal først hjælpes af familie og/eller frivillige.

I flere europæiske lande skal forældrene forsørgerpligt overfor deres børn hele livet, men børnene skal ligeledes hjælpe forældrene økonomisk, hvis der bliver behov for det.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu